Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewa Rzetelska-Feleszko (1932-2009) Jerzy Duma s. 5-7
Analiza właściwości składniowych i semantycznych ciągu "tuż tuż" Dagmara Alsztyniuk s. 9-20
Nazwisko "Wałkuski" i inne polskie nazwiska z "Wałk-" Maria Biolik s. 21-30
Nazwy własne w przekładach literatury dziecięcej na przykładzie "Opowieści z Narnii" Clive'a Staplesa Levisa Anna Dziuban s. 31-52
Powieść sensacyjna i jej determinanty : o kryminałach z Warmii i Mazur Joanna Chłosta-Zielonka s. 53-63
Nazwy powinności i danin w XVI-XVIII w. : na materiale ksiąg sądowych i wiejskich Jadownik, Maszkienic, Iwkowej i Uszwi Ewa Horyń s. 65-79
Rzeczywistość i "szelest papieru" : paradoksy Wisławy Szymborskiej i Ewy Lipskiej Leokadia Hull s. 81-93
Gry językowe we współczesnej komunikacji medialnej : semantyczna i pragmatyczna analiza języka mediów Danuta Kępa-Figura s. 95-113
Dickensowskie anafory w polskim przekładzie Ewa Kujawska-Lis s. 115-133
Wyrazić niewyrażalne - język miłości w "Rozmowach listownych" Wojciecha Stanisława Chrościńskiego Iwona Maciejewska s. 135-146
O kształceniu językowym w odwołaniu do dawnych mistrzów Renata Makarewicz s. 147-154
Defektywne realizacje spółgłosek palatalnych dentalizowanych przy prawidłowych i nieprawidłowych warunkach zgryzowych : wskazówki do terapii logopedycznej Magdalena Osowicka-Kondratowicz Agnieszka Serowik s. 155-177
Kilka uwag o roli kontekstu w komunikacji Sebastian Przybyszewski s. 179-189
Konotacje nazw własnych i ich frazeotwórczy potencjał w ujęciu konfrontatywnym Joanna Szerszunowicz s. 191-208
Profesor Kazimierz Nitsch - życie i dzieła Maria Biolik s. 209-212
Nowe badania nad językiem dawnych słowiańskich gwar Pomorza Zachodniego : na przykładzie rozwoju zgłoskotwórczego *l, *l' w nazwach terenowych tego obszaru Jerzy Duma s. 213-228
Udział Kazimierza Nitscha w pracach nad ortografią polską Zygmunt Saloni s. 229-236
Gwary Warmii i Mazur w ujęciu Profesora Kazimierza Nitscha Wanda Szulowska s. 237-245
Uczucia wyrażane za pomocą języka ciała w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur Agnieszka Wełpa s. 247-259
"New Pathways in Linguistisc", S. Puppel, red. M. Bugusławska-Tafelska, Olsztyn 2008 : [recenzja] Sergiusz Gryniewicz M. Bogusławska-Tafelska (aut. dzieła rec.) S. Puppel (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Galaktyka języka Internetu", Joanna Wrycza, Gdynia 2008 : [recenzja] Alina Naruszewicz-Duchlińska Joanna Wrycza (aut. dzieła rec.) s. 263-266
Sprawozdanie z konferencji: "Miasto w perspektywie onomastyki i historii", Poznań 5-7 stycznia 2009 Magdalena Graf s. 266-271
Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Germanistycznego w Sewilli, 15-17 grudnia 2008 Magdalena Pieklarz s. 272-273
Sprawozdanie z sesji naukowej: "Profesor Kazimierz Nitsch badacz dialektów Warmii i Mazur", 22 października 2008 Mariola Biolik s. 273-274