Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprachvarietät und soziale Kategorisierung : Der "medial-sekundäre" Ethnolekt in der Teenager-Komödie "Fack ju Göhte" (2013) Anna Daszkiewicz s. 5-25
Kolęda noworoczna w ujęciu genologicznym na podstawie "Symfonii anielskich" Jana Żabczyca (XVII w.) Cecylia Galilej s. 27-40
"Gode to lofe 7 him selfum ecre hœle" : Pronouns with "self" in reflexive usage in the "Anglo-Saxon Chronicle", Manuscript E Iwona Góralczyk Robert Lee s. 41-53
Indywidualne style uczenia się uczniów z dysleksją a nauczanie języka obcego w szkole ogólnodostępnej : zarys problematyki Mariola Jaworska s. 55-70
Aspekty socjologii nauk o języku : kryzys dyskursu oraz syndrom towarzyszenia Aleksander Kiklewicz s. 71-88
Ocena kompetencji komunikacyjnej osób nienatywnych (NNS) Krzysztof Polok s. 89-107
Etykietka językowa w ujęciu translatorycznym Joanna Szerszunowicz s. 109-123
Theoretische Überlegungen zu Kollokationen in DaF-Lehrwerken Joanna Targońska s. 125-136
Toponomastyczna praca topografa w Austro-Węgrzech i w II Rzeczypospolitej Wojciech Włoskowicz s. 137-154
"„Nie święci garnki lepią” : obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii", Ewa Młynarczyk, Kraków 2013 : [recenzja] Joanna Szerszunowicz Ewa Młynarczyk (aut. dzieła rec.) s. 155-160
International Conference "Humanities in the Information Society - II", 24-26.10.2014, Shota Rustaveli State University, The Faculty of Humanities, Batumi, Georgia Joanna Szerszunowicz s. 160-162