Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Anna Pospiszyl (16 II 1933 - 8 II 2007) Maria Biolik s. 7-15
O metaforze w prozie Mariusza Sieniewicza Joanna Chłosta-Zielonka s. 17-26
Zum Stereotyp der alten Jungfer Marzena Guz s. 27-49
Polskie nazwy miejscowości zakończone na "-awka" Ewa Jakus-Borkowa s. 51-64
Aliteracje zagubione w tłumaczeniu : analiza porównawcza trzech tłumaczeń G. K. Chestertona "The Strange Crime of John Boulnois" Ewa Kujawska-Lis s. 65-80
Nazwiska i przezwiska występujące we wlepkach Urszula Lesińska s. 81-102
Kilka uwag o języku i stylu Elżbiety Drużbackiej : na podstawie romansu "Przykładne z wiernej i statecznej miłości małżeństwo" Iwona Maciejewska s. 103-112
Metaforyczne sposoby tworzenia nazw osobowych : na przykładzie nazwisk mieszkańców komornictwa jeziorańskiego w XVII-XVIII w." Iza Matusiak s. 113-128
Modernizacja konwencji gatunkowych we współczesnym modlitewniku Maria Wojtak s. 129-142
Nazwy geograficzne w kulturze narodu Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 143-156
Zapożyczenia francuskie w toruńskich gazetach rękopiśmiennych z XVII i XVIII wieku Katarzyna Zawilska s. 157-162
"Komunikacja językowa w Internecie", Jan Grzenia, Warszawa 2006 : [recenzja] Alina Naruszewicz-Duchlińska Jan Grzenia (aut. dzieła rec.) s. 163-167
"Świat roślin w polskiej frazeologii", Alicja Nowakowska, Wrocław 2005 : [recenzja] Marzena Guz Alicja Nowakowska (aut. dzieła rec.) s. 167-172
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: "Język - społeczeństwo - wartości", Bydgoszcz 17-18 września 2007 Iza Matusiak s. 172-176