Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Worunter leidet die heutige Gesellschaft? Zu einigen zeitkritischen Wortbildungen in der deutschen Gegenwartssprache Anna Dargiewicz s. 5-28
Sprachlich-kulturelle Vielfalt in dem Comedy-Repertoire Bülent Ceylans Anna Daszkiewicz s. 29-48
W kręgu komunikacji aksjologicznej św. Jana Pawła II na przykładzie wystąpienia w Balicach w 2002 roku Arkadiusz Dudziak s. 49-59
Onymization and Appellativization Leading to Incongruity and Humour in How I Met Your Mother Martyna Gibka s. 61-76
Gender, queer i edukacja : o przełamywaniu tabu w kulturze Małgorzata Karwatowska Adam Siwiec s. 77-92
Liczebniki nieokreślone w opisie językoznawczym i praktyce leksykograficznej – zarys problematyki Joanna Kozioł s. 93-102
Prefix po- in acquisition from a cognitive linguistic perspective Joanna Łozińska s. 103-109
Национально-культурное наследие как фактор социокультурного развития учащихся при обучении языку Сергей Николаенко s. 111-119
Reasons for adopting a broader view of a communicator to better comprehend communication Magdalena Ochmańska s. 121-128
Ekspresywność w komunikacji internetowej na przykładzie komentarzy wybranych fanpage’y Facebooka Aleksandra Urzędowska s. 129-142
"Ветка вишни… Статьи по лингвистике", Александр Киклевич, Olsztyn 2013 : [recenzja] Renata Makarewicz Александр Киклевич (aut. dzieła rec.) s. 143-158
Recenzenci s. 159
Zasady etyczne s. 160
Procedura recenzowania s. 160-162