Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinanty gatunkowe i stylistyczne porad medycznych w czasopismach dla kobiet Adam Dombrowski s. 5-19
Rola metafor ontologicznych w dziele Karola Darwina "O powstaniu gatunków" Anna Drogosz s. 21-32
Nazwiska mieszkańców dawnych powiatów mławskiego i szreńskiego równe nazwom zawodów (1660-1825) Małgorzata Kucińska s. 33-40
Syntagmatic translation : translator's friend or foe? Ewa Kujawska-Lis s. 41-55
Perswazja czy manipulacja? : na przykładzie wybranych wypowiedzi sejmowych Michał Lange s. 57-68
Jakiego słownika potrzebują Kujawiacy? Anna Paluszak-Bronka s. 69-77
Kapłaństwo w wypowiedziach mieszkańców wsi Zdzisława Staszewska s. 79-93
"Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej", cz. 1-2, Lidia Bożena Sudakiewicz, Koszalin 2011-2012 : [recenzja] Maria Czaplicka-Jedlikowska Lidia Bożena Sudakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 95-108
"Z problematyki kształcenia językowego V", red. Elżbieta Awramiuk, Białystok 2014 : [recenzja] Renata Makarewicz Elżbieta Awramiuk (aut. dzieła rec.) s. 109-112