Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Професор, доктор филологичних наук Дмитро Бучко (8 ХI 1937 - 11 II 2014) Natalia Kołesnyk s. 5-9
Nazwy własne w "Trylogii księżycowej" Jerzego Żuławskiego wobec słownika i systemu nazewnictwa potocznego Karolina Czemplik s. 11-20
„Rozmowa z…” filozofem : z problemów tekstualizacji własnej biografii : Kołakowski -– Skarga -– Bauman Leokadia Hull s. 21-34
Infografik als Sehfläche Magdalena Makowska s. 35-52
Dane z rozwoju mowy dziecka oraz terapii logopedycznej w interpretacji fonologicznej zjawisk fonetycznych współczesnej polszczyzny Magdalena Osowicka-Kondratowicz s. 53-62
Sport as a Didactic Medium in CLIL Lessons Krzysztof Polok s. 63-79
Kreatywność językowa Roberta Makłowicza : styl językowy programu TV "„Makłowicz w podróży”" Anna Soćko s. 81-93
Nazwy państw w języku polskim jako przykład stosowania egzonimów i endonimów Maciej Zych s. 95-104
"Nazwy osobowych wykonawców czynnośœci w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego", Cz. 1: "Studium słowotwórczo-leksykalne", Cz. 2: "Słownik", Renata Marciniak-Firadza, Łódź 2013 : [recenzja] Maria Biolik Renata Marciniak-Firadza (aut. dzieła rec.) s. 105-107
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Animalistièki frazemi u slavenskim jezicima", 21-–22 marca 2014 r., Filozofski fakultet, Sveuèilište u Zagrebu, Chorwacja Miroslav Hrdlièka s. 107-110