Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stylistyka i autorstwo : przekształcenia tekstowe w piœśmiennictwie mazurskim XIX wieku Zbigniew Chojnowski s. 5-21
Impoliteness in the language of "Włatcy Móch", a Polish animated series Aleksandra Górska s. 23-29
Fonetyczne cechy gwarowe w 3ukowskich aktach notarialnych z początku XIX wieku Joanna Kuć s. 31-41
O niektórych nazwiskach polskich genetycznie niemieckich derywowanych od imienia Nikolaus Zenon Lica s. 43-51
O niektórych nazwiskach polskich genetycznie niemieckich derywowanych od imienia Nikolaus Zenon Lica s. 43-51
O niektórych nazwiskach polskich genetycznie niemieckich derywowanych od imienia Nikolaus Zenon Lica s. 43-51
Jeszcze o rozwoju mowy dziecka w kontekśœcie interpretacji fonologicznej zjawisk fonetycznych współczesnej polszczyzny Magdalena Osowicka-Kondratowicz s. 53-61
Genologiczna analiza tekstu Maria Wojtak s. 63-71
Kilka uwag na temat obiektów odniesienia wyrażenia metajęzyk Artur Wiśniewski s. 73-83
Semantische Funktionen der Präfixe am Beispiel der polnischen Bewegungsverben Zygmunt Borowski s. 85-96
Prime giornate di studio dell'’Associazione Italiana di Fraseologia & Paremiologia PHRASIS „"Paese che vai, usanza che trovi"”, 20-–22.02.2014, Werona Joanna Szerszunowicz s. 97-100
Sprawozdanie z konferencji „"Seriale w kontekœście kulturowym – w poszukiwaniu ideału i straconego czasu”" Dominika Malinowska s. 100-103
Sprawozdanie z konferencji „"Polszczyzna regionalna”" Dorota Czyż s. 103-105