Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólnopolskie sympozjum naukowe z cyklu "Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej", Poznań 23 października 2012
Dr Lech Krajewski (3 VI 1950 - 20 I 2012) Maria Biolik s. 7-9
Wspomnienie o dr. Lechu Krajewskim s. 11
Odszedł prof. dr dr h.c. Ernst Eichler Ewa Jakus-Borkowa s. 13-15
Analiza strukturalno-gramatyczna mikrotoponimów : na przykładzie nazw terenowych gminy Kolno w województwie podlaskim Maria Biolik s. 17-30
Przezwiska uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Działdowie : analiza formalna i znaczeniowa Katarzyna Burchacka s. 31-41
Skąd się wzięły wulgaryzmy w literaturze po 1989 roku? : obraz kultury literackiej urodzonych w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Joanna Chłosta-Zielonka s. 43-53
Gerssa przeróbki niektóre (z problemów autorstwa i oryginalności literatury mazurskiej) Zbigniew Chojnowski s. 55-62
Die Rolle der Konfixe in der modernen deutschen Wortbildung Anna Dargiewicz s. 63-77
Wybrane nazwy jezior z terenu Welskiego Parku Krajobrazowego i najbliższej okolicy Jerzy Duma s. 79-88
Użycie form "praesens historicum" w wybranych latopisach białorusko-litewskich Katarzyna Grabowska s. 89-95
Semantische Kategorien der Eponyme Französischer Herkunft im Deutschen Marzena Guz s. 97-109
Gdy tekst staje się obrazem : funkcja wizualna tekstu na przykładzie wybranych tekstów medialnych Anna Kapuścińska s. 111-118
Co czynią wypowiedzi pełniące funkcję sprawczą? Danuta Kępa-Figura s. 119-134
Sługa dwóch panów : wyrazek "się" w aspekcie funkcjonalnym Aleksander Kiklewicz s. 135-146
Kibini Iwona Kosek s. 147-155
Sémantické príznaky topoformantov a ich spojenie s onymickými triedami Jaromír Krško s. 157-166
Ewangeliarz z 1771 r. jako zabytek płd.-wsch. Polski : analiza tekstologiczna - inwersja Małgorzata Kurianowicz s. 167-176
Kilka uwag o relewancji w poszerzonym dyskursie szkolnym Renata Makarewicz s. 177-185
Wartości moralne utrwalone w nazwiskach odapelatywnych na Warmii (XVI-XVIII w.) Iza Matusiak-Kempa s. 187-197
Kilka uwag o znaczeniu czasownika "zastanawiać się" Tomasz Nowak s. 199-209
Z zagadnień kategorialności fonologicznej w języku polskim Magdalena Osowicka-Kondratowicz s. 211-224
Kreacje czasu w "Fuga temporum" Mieczysława Jastruna Anna Pajdzińska s. 225-234
Mówić milcząc. Nie milczeć, nie mówiąc Sebastian Przybyszewski s. 235-246
Porównania z komponentem proprialnym a konotacje nazw Mariusz Rutkowski s. 247-252
Frazeologizmy dotyczące uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur, Kujaw oraz Kaszub Agnieszka Wełpa s. 253-262
Wielogłosowość reportażu ujęta w formę kolażową Maria Wojtak s. 263-271
Zróżnicowanie genderowe języka w środowisku akademickim a strategia "gender mainstreaming" w świetle najnowszych badań Agata Zadykowicz s. 273-285
O "Sposobie wychowania pieska panieńskiego" słów kilka Katarzyna Zawilska s. 287-295
Das Fremdwort im Deutschen, Peter Eisenberg, Berlin Anna Dargiewicz Peter Eisenberg (aut. dzieła rec.) s. 297-301
"Słownictwo wiejskich ksiąg sądowych ziemi brzeskiej (XVI-XIX w.)", Elżbieta Horyń, Kraków 2011 : [recenzja] Marceli Olma Elżbieta Horyń (aut. dzieła rec.) s. 302-307
Sprawozdanie z konferencji "Językoznawstwo kognitywne w roku 2012", Wrocław 17-18 września 2012 Dominika Malinowska s. 308
Ogólnopolskie sympozjum naukowe z cyklu "Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej", Poznań 23 października 2012 Monika Czerepowicka Iwona Kosek s. 309-311
Recenzeci Prac Językoznawczych Edward Breza Oleg Leszczak Janusz Siatkowski Dorota Szumska Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 312