Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. zw. dr hab. Sławomir Gala (9 VI 1944 - 11 XII 2013) Renata Marciniak-Firadza s. 5-8
Mazurski płatek -– znaczenie i pochodzenie wyrazu Maria Biolik s. 9-17
Imiona dwuczłonowe analogiczne (wtórne) Edward Breza s. 19-43
O nieswobodnej grupie syntaktycznej Małgorzata Gębka-Wolak s. 45-61
Lexikalische Archaismen im Märchen "Die Karawane" von Wilhelm Hauff Marzena Guz s. 63-72
Epistemologiczne aspekty pragmatyki językowej: prawda w komunikacji potocznej Natalia Kmieć s. 73-86
Imiennictwo w księgach chrztów dwóch mazowieckich parafii (Strzegowo i Wrona) na przełomie XVIII i XIX wieku Małgorzata Kucińska s. 87-95
"Komunikacja w mediach społecznośœciowych", Wojciech Gustowski, Gdynia 2012 : [recenzja] Alina Naruszewicz-Duchlińska Wojciech Gustowski (aut. dzieła rec.) s. 97-99
"Nazwy własne w piœśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna", Halszka Górny, Kraków 2013 : [recenzja] Maria Biolik Halszka Górny (aut. dzieła rec.) s. 99-102
Sprawozdanie z LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w GnieŸźnie Mariola Wołk s. 103-104