Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W imię wspólnych wartości : Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (1949-2010) Jan Zabłocki s. 9-12
Od demokracji przedstawicielskiej do demokracji prawniczej: Konstytucja Stanów Zjednoczonych a ewolucja ustrojowa państwa Zbigniew Lewicki s. 13-32
Znaczenie konstytucji tureckiej z 1961 roku dla rozwoju idei państwa prawnego w Turcji Andrzej Adamczyk s. 33-61
Skutki opróżnienia urzędu Prezydenta w polskich konstytucjach XX wieku Piotr Bielarczyk s. 63-74
Legalność ładu jałtańsko-poczdamskiego z punktu widzenia prawa międzynarodowego publicznego Krzysztof Czubocha s. 75-93
Rozporządzenie Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej – przełom w budowie ustroju administracyjnego państwa polskiego doby międzywojennej Michał Gałędek s. 95-123
Ewolucja prawa ochrony granic Polski w XX-XXI wieku Lech Grochowski s. 125-150
Ustrój i społeczeństwo galijskie w świetle "De bello Gallico" Cezara Łukasz Jan Korporowicz s. 151-165
Niezrealizowana kodyfikacja prawa łużyckiego na Śląsku w połowie XIX stulecia Tomasz Kruszewski s. 167-180
Rola referendum w transformacjach ustrojowych Przemysław Krzywoszyński s. 181-199
Geneza i profil czechosłowackiego prawa wyznaniowego I Republiki w latach 1918-1939 Paweł A. Leszczyński s. 201-219
Między koniecznością a możliwościami – przekształcenia w resorcie spraw wewnętrznych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce; aspekty organizacyjno-prawne Piotr Majer s. 221-242
Prawne gwarancje realizacji zasady rozdziału Kościoła od państwa w XVII-wiecznym Marylandzie Piotr Michalik s. 243-264
Rola i miejsce administracji spraw wewnętrznych w systemie władzy państwowej II Rzeczypospolitej Andrzej Misiuk s. 265-285
Międzynarodowe komisje badawcze w nowoczesnym systemie pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych Zbigniew B. Rudnicki s. 287-312
Przemiany strukturalne władz lokalnych w Polsce w II połowie XX wieku Edyta Sokalska s. 313-333
Uwagi do wykładni art. 19 ust. 1 ustawy o kinematografii Mariusz Stanik s. 335-345
Od dekretu z 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji do ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach : przełom czy kontynuacja? Rzecz o funkcjonowaniu wyznaniowych fundacji dobroczynnych w PRL Andrzej Szymański s. 347-381
System podatków bezpośrednich Polski międzywojennej w pierwszych latach Polski Ludowej Andrzej Witkowski s. 383-426
„O urzędzie kwestora”: 13 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 427-432