Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skutki emigracji zarobkowej rodziców w aspekcie zagrożenia dobra dziecka na podstawie badań ankietowych nauczycieli Mirosław Kosek Wanda Stojanowska s. 7-26
Świadomość unormowana : tożsamość narodowa i tożsamość europejska jako przedmiot prawa UE Mariusz Muszyński s. 27-69
Rozwód Nerona i Oktawii, czyli nowa Lukrecja Anna Tarwacka s. 71-84
Formalność rozwodu w rzymskim prawie klasycznym : D. 24,2,9 I i augustowskie "divortiis modum imponere" Jakub Urbanik s. 85-121
Miejsce prostytucji w ateńskiej sferze "sacrum" w okresie klasycznym Maria Nowak s. 123-145
"Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti" : rozdział IX zagadkowego tekstu i jego przeznaczenie Piotr Chmiel s. 147-170
Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych jako pierwowzór Systemu Rezerwy Federalnej Wojciech Kwiatkowski s. 171-189
Prawo publiczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie Mikołaj Tarkowski s. 191-217
Dane statystyczne jako środek dowodowy w sprawach na tle dyskryminacji pośredniej w zatrudnieniu Paweł Czarnecki s. 219-231
Porozumienie zakładowe (Betriebsvereinbarungen) w prawie niemieckim Monika Gładoch s. 233-253
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a tajemnica pracodawcy Monika Malinowska s. 255-264
Postępowanie w sprawach o rozgraniczenie : (zagadnienia wybrane) Grzegorz Jędrejek s. 265-278
Rejestr dłużników niewypłacalnych Tomasz Palmirski s. 279-297
Ochrona danych osobowych jako element prawa do prywatności Paweł Sobczyk s. 299-318
O osobach "sui iuris" i "alieni iuris" : 6 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 319-332
"Digesta Justyniańskie. Ks. 1", tł. Bartosz Szolc-Nartowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Maciej Staniszewski Bartosz Szolc-Nartowski (aut. dzieła rec.) s. 333-364
Sprawozdanie z kongresu romanistycznego: "Ubi tu Gaius. Modelli familiari. Pratiche sociali e diritti delle persone nell'eta del prinacipato. Convegno internazinale di diritto romano copanello lido" (Catanzaro) 4-7 giugno 2008 Jerzy Krzynówek s. 365-369
Sprawozdanie z Zebrania Założycielskiego oraz pierwszych posiedzeń Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego Paweł Sobczyk s. 370-373