Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwugłos w sprawie pojęcia świadczenia w polskim prawie cywilnym – wymogi Świadczenia Marek Antas Jakub M. Łukasiewicz s. 7-27
Skuteczność egzekucji danin publicznych w Polsce a prawo karne skarbowe Krzysztof Czichy s. 29-50
Definicja pojęcia „dzieło sztuki” i jej przydatność w stosunkach ubezpieczeniowych Piotr Górecki s. 51-67
Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania karnego na zakres karnoprocesowych uprawnień Żandarmerii Wojskowej Wińczysław Jastrzębski s. 69-82
Obiektywne kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia a układy zbiorowe pracy Aneta Kowalczyk s. 83-101
Stany Zjednoczone jako kolebka nowoczesnego prawa adopcyjnego Rafał Łukasiewicz s. 103-116
Wykładnia ewolucyjna Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a zasada konsensusu : próba analizy Bartosz Soloch s. 117-145
The Cooperative Member’s Proprietary Right to an Apartment : a Legal Survival of the Period of Actually Existing Socialism in Polish Private Law Rafał Mańko s. 147-176
ECHR: Towards a Conventional Right to “Legal Recognition” of Same-Sex Unions? Gregor Puppinck s. 177-188
Zagraniczne studia i stypendia naukowe romanistów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Renata Wiaderna-Kuśnierz s. 189-218
Fundament jest jeden Maciej Jońca Paul du Plessis s. 219-230
O arbitrażu – fragment traktatu "De recuperatione Terrae Sanctae" Pierre’a Dubois : tekst – tłumaczenie – komentarz Magdalena Satora s. 231-237
I Szczecińska Konferencja Romanistyczna pt. "Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki", Szczecin 18-20 września 2015 r. Piotr Kołodko s. 239-241