Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
'Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum' : edykt cesarza Domicjana o przywilejach weteranów Konrad Tadajczyk Adam Świętoń s. 5-21
Rzymska dyscyplina wojskowa w ujęciu Niccolò Machiavellego Michał Norbert Faszcza s. 23-41
O zaginionej spuściźnie naukowej Ignacego Daniłowicza Sławomir Godek s. 43-78
Dopuszczalność wielości miejsc zamieszkania w prawie niemieckim : wzorce historyczne Aldona Rita Jurewicz s. 79-106
Współczesne tendencje w zakresie metod wyznaczania prawa właściwego dla małżeńskich stosunków majątkowych Łukasz Żarnowiec s. 107-129
Hipoteka przymusowa jako forma zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych Aneta Makowiec s. 131-154
Wpływ dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej na polskie prawo podatkowe Rafał Bernat s. 155-170
Oświadczenia 'pro futuro' - dylematy prawne Jolanta Pacian s. 171-181
O znaczeniu badań nad pospolitym ruszeniem w czasach I Rzeczypospolitej Przemysław Gawron Karol Łopatecki (aut. dzieła rec.) s. 183-210
Ustawa julijska o karaniu za cudzołóstwa - 5 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz Dorota Stolarek s. 211-227
"Zniesławienie w prawie rzymskim", Dobromiła Nowicka, Wrocław 2013 : [recenzja] Marek Kuryłowicz Dobromiła Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 229-236
Informacje dla Autorów s. 237-240