Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzut oka na polską romanistykę w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku Marek Zabłocka s. 7-26
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – o nowej instytucji prawa karnego wykonawczego krytycznie Ewa Bieńkowska s. 27-53
Sytuacja ustrojowo-prawna wyodrębnionych wojskowych służb specjalnych Feliks Prusak s. 55-78
Ochrona miejsc świętych w prawie rzymskim Renata Kamińska s. 79-93
O pieniactwie na Litwie według Włodzimierza Gadona Sławomir Godek s. 95-112
Rosyjskie Seminarium Prawa Rzymskiego przy Berlińskim Uniwersytecie i jego polscy uczestnicy Marcin Zieliński s. 113-128
Instrumenty finansowe notowane na rynku ‘Catalyst’ – wybrane zagadnienia prawne Piotr Zapadka s. 129-145
Czynniki ekonomiczne a poziom przestępczości – badanie ekonometryczne Piotr Bieniek Stanisław Cichocki Maria Szczepaniec s. 147-172
The Substitution of Heirs in Wills from Roman Egypt Maria Nowak s. 173-179
Zapożyczenia to droga, na której rozwija się prawo Marek Jońca Alan Watson s. 181-198
Czym jest "pomerium" : Aulus Gellius, "Noce Attyckie" 13,14. Tekst − tłumaczenie − komentarz Anna Tarwacka s. 199-204
Ustawa julijska o karaniu za cudzołóstwa : 5 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst − tłumaczenie − komentarz Dorota Stolarek s. 205-224
"Håndbok i militær folkerett", Arne Willy Dahl, Oslo 2008 : [recenzja] Arne Willy Dahl Michał Jan Filipek s. 225-228
"Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego", W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Warszawa 2009 : [recenzja] Tomasz A. J. Banyś Łukasz Jan Korporowicz Franciszek Longchamps de Bérier (aut. dzieła rec.) W. Dajczak (aut. dzieła rec.) T. Giaro (aut. dzieła rec.) s. 228-233
"Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu", Renata Kamińska, Warszawa 2010 : [recenzja] Elżbieta Ejankowska Renata Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 233-240