Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czas cenniejszy od złota : świętej pamięci księdza rektora Ryszarda Rumianka (1947-2010) Jan Zabłocki s. 9-12
Dojście emisji papierów wartościowych do skutku na przykładzie emisji obligacji Marek Michalski s. 13-30
Prawo na Litwie na przełomie XVIII i XIX wieku Sławomir Godek s. 31-44
Znaczenie kodeksu karnego z 1932 r. dla rozwoju nauki i prawa karnego w PoLsce w XX wieku Józef Koredczuk s. 45-60
Regulacja prawna interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim w latach 1922-1939 Józef Ciągwa s. 61-99
Ochrona konsumenta na przełomie epok – instytucja rękojmi w prawie najnowszym Anna Falkowska s. 101-128
Polski kodeks rodzinny z 1950 r. : czy przełom? Piotr Fiedorczyk s. 129-151
Mechanizm procesowy "waiver of tort" w świetle przemian angielskiego "common law" Jan Halberda s. 153-170
Wybrane zagadnienia własności zabytków i dzieł sztuki w prawie PRL-u Alicja Jagielska-Burduk s. 171-188
Francuskie prawo handlowe na przełomie XIX i XX wieku kodeks handlowy Napoleona z 1807 r. a jego dekodyfikacja Anna Klimaszewska s. 189-206
Polskie prawo przemysłowe 1927-1939 Sebastian Kwiecień s. 207-234
Artykuły wojskowe autoramentu cudzoziemskiego Władysława IV – okoliczności powstania i ich charakterystyka Karol Łopatecki s. 235-255
Nowe prawo własności – przekształcenia w stosunkach własnościowych w Polsce w latach 1944-1950 Anna Machnikowska s. 257-277
Przestępstwa i kary w regulacjach prawnych nowoangielskich kolonii w Ameryce Północnej w XVII wieku Katarzyna Maćkowska s. 279-304
Proces karny w miastach polskich (XVI–XVIII w.) – jedność czy wielość procedur? Marian Mikołajczyk s. 305-315
Relikt sądownictwa średniowiecznego – o jurysdykcji wojewody płockiego nad szlachtą w połowie XVII w. Adam Moniuszko s. 317-336
Regulacje dotyczące odległości między budynkami w prawach antycznych Aneta Skalec s. 337-352
Trzy transformacje w procedurze cywilnej w Polsce w XX wieku : wzorce rozwiązań Anna Stawarska­-Rippel s. 353-370
Dopuszczalność okazania głosu w świetle aktualnej regulacji prawnej Maria Szczepaniec s. 371-379
Osobowe spółki jednoosobowe Tomasz Szczurowski s. 381-400
Prawo lekarskie Drugiej Rzeczypospolitej w zarysie Tadeusz J. Zieliński s. 401-423
"O urzędzie prefekta pretorianów" 11 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst − tłumaczenie − komentarz Anna Tarwacka s. 425-430