Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura i rozwój jako podstawowe kategorie odniesienia w tworzącym się prawie ludów tubylczych Zbigniew B. Rudnicki s. 7-38
Zakaz wyrokowania ponad żądanie strony (‘ne eat iudex ultra petita partium’) – rzymskie tradycje i współczesne regulacje polskiego procesowego prawa cywilnego Joanna Misztal-Konecka s. 41-56
"Immunes" w armii rzymskiej w ujęciu jurysty rzymskiego Publiusa Taruttienusa Paternusa Michał Norbert Faszcza Karol Kłodziński s. 57-79
Sytuacja aktorów i aktorek w rzymskim prawie małżeńskim Elżbieta Loska s. 81-100
Zwykły użytek oraz typowe właściwości w przypadku towarów konsumpcyjnych Maciej Koszowski s. 101-122
Podporządkowanie pracownika pracodawcy w aspekcie czasu pracy – wybrane problemy Tomasz Duraj s. 123-149
Europejski nakaz ochrony – istota i znaczenie Ewa Bieńkowska s. 151-173
Zasada indywidualizacji kary na gruncie kodeksu karnego z 1997 r. Maria Szczepaniec s. 175-187
Bezpośrednie niebezpieczeństwo jako element czynu zabronionego Adam Wróbel s. 189-198
The Powers and Significance of the Prefect of the ‘Vigiles’ (‘praefectus vigilum’) in Ancient Rome Piotr Kołodko s. 199-214
"O ukaraniu przez cenzorów tych, którzy przy nich opowiadali niestosowne żarty; oraz o rozważaniu nałożenia noty na tego, kto stał przed nimi potężnie ziewając" : Aulus Gellius, Noce Attyckie 4,20. Tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 215-223
"Gyosei Ho Tokuhon2 [Administrative Law]", Y. Shibaike, Tokio 2010 : [recenzja] Marek Brzeski Y. Shibaike (aut. dzieła rec.) s. 225-232
"Sekretarze ‘ab epistulis’ i ‘a libellis’ w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium historyczno-prawne", K. Kłodziński, Toruń 2011 : [recenzja] Maciej Jońca K. Kłodziński (aut. dzieła rec.) s. 232-236
"A History of the Ancient States’ Political Systems. Rome", Tomasz Palmirski, Kraków 2011 : [recenzja] Łukasz Marzec Tomasz Palmirski (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym", Warszawa 2011 : [recenzja] Krzysztof Amielańczyk Elżbieta Loska (aut. dzieła rec.) s. 241-247