Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niewerbalne sposoby naruszenia czci w prawie rzymskim Dobromiła Nowicka s. 5-26
Montesquieu a rzymska dyscyplina wojskowa : poglądy, interpretacje i źródła poznania Michał Norbert Faszcza s. 27-52
Więcej teorii i więcej praktyki? : kształcenie interdyscyplinarne i niedogmatyczne w programach studiów prawniczych amerykańskich uczelni Tymoteusz Zych s. 53-87
Z dziejów francuskiego modelu "la publicité foncière" Paweł Blajer s. 89-133
Czy każdy bilet musi być znakiem legitymacyjnym, czyli rozważania o zasadzie 'numerus clausus' papierów wartościowych w polskim porządku prawnym Paweł Ochmann s. 135-169
Sytuacja ofiar przestępstwa zgwałcenia po nowelizacji kodeksu karnego z dnia 13 czerwca 2013 r. Jerzy M. Ferenz s. 171-186
Prawo do informacji podstawowym prawem ofiary przestępstwa Lidia Mazowiecka s. 187-200
Kryminalizacja obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym Małgorzata Żukowska s. 201-217
'Contra ius pronuntiare' : sull'invalidità della sentenza cantraria a diritto nella riflessione giurisprudenziale tardoclassica Daniil Tuzov s. 219-236
O tym, że trybunowie plebejscy mają prawo zatrzymania, nie mają zaś prawa wezwania : Aulus Gellius, "Noce attyckie" 13,12 : tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 237-243