Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
‘Superficies’ : rzymskie korzenie prawa zabudowy Marzena Dyjakowska s. 5-32
Stan nietrzeźwości jako „afekt” w rzymskim prawie karnym? Przemysław Kubiak s. 33-52
Niewykonanie zobowiązania z umowy przedwstępnej w obrocie nieruchomościami : odpowiedzialność odszkodowawcza Arkadiusz Mróz s. 53-76
Kolizyjnoprawna problematyka małżeńskich stosunków majątkowych w wietle przepisów nowej ustawy o p.p.m. z 2001 r. Łukasz Żarnowiec s. 77-103
Retorsja pokrzywdzonego przy przestępstwach przeciwko czci i nietykalności cielesnej a zasada ’de sua malitia nemo debet commodum reportare’ Marcin Drewicz s. 105-125
Wpływ mediacji na efektywność instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego Karol Juszka s. 127-136
Obowiązek udzielenia pomocy w przypadku sprzeciwu osoby zagrożonej w świetle art. 162 Kodeksu karnego Julia Kosonoga-Zygmunt s. 137-158
Doręczenie pisma dorosłemu domownikowi w postępowaniach sądowych i administracyjnych Edyta Gapska Maciej P. Gapski s. 159-204
Formy pomocy unijnej dla małych gospodarstw rolnych w Polsce Jan Stoksik s. 205-229
Obserwacje dotyczące kolejności pytania o zdanie w senacie; spór w senacie Cezara konsula i Katona marnującego dzień przemawianiem Aulus Gellius, "Noce Attyckie" 4,10 : tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 231-235
Uwagi o tłumaczeniu Digestów justyniańskich Tomasza Palmirskiego Janusz Sondel s. 237-242
Informacje dla autorów s. 243-246