Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Echa Przeszłości
2001, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora Edward A. Mierzwa s. 7-8
Henryk Zins – badacz, esteta, mistrz Edward A. Mierzwa s. 9-21
Bibliografia prac prof. Henryka Zinsa Andrzej Korytko s. 23-32
International context of the creation of Bechuanaland Protectorate in 1885 Henryk Zins s. 33-47
Interlopersi – kupcy czy szmuglerzy? Barbara Krysztopa-Czupryńska s. 49-63
Angielska mediacja w polsko-szwedzkich rokowaniach w 1635 roku Andrzej Korytko s. 65-81
Polsko-angielskie stosunki dyplomatyczne w epoce rewolucji purytańskiej i restauracji Stuartów Edward A. Mierzwa s. 83-115
Szlachta Prus Królewskich w latach 1660 – 1720 Stanisław Achremczyk s. 117-127
Lektury Samuela Pepysa Antoni Krawczyk s. 129-137
Warmińskie nowożytne księgi chrztów jako źródło historyczne Janusz Hochleitner s. 139-152
Bezskuteczne zabiegi Stanisława Augusta o pomoc Wielkiej Brytanii w okresie pierwszego rozbioru Polski Zdzisław Taźbierski s. 153-178
Artykuły zaprzysiężone biskupa warmińskiego Andrzeja Batorego z 1585 roku Alojzy Szorc s. 179-197
Materiał kartograficzny w polskich podręcznikach historii doby międzypowstaniowej (1831 – 1863) Maria Bieniek s. 199-208
Teki Dworzaczka: materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV – XX w. Krzysztof Narojczyk s. 209-213
"Europa XVI wieku: ekspansja i konflikt", Richard Mackenney, Warszawa 1997 : [recenzja] Paweł Letko Richard Mackenney (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Na płonącej Ukrainie: dzieje Kozaczyzny 1646 – 1651", Władysław Andrzej Serczyk, Warszawa 1998 : [recenzja] Sławomir Augusiewicz Władysław Andrzej Serczyk (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Cesarz Mikołaj II: młodość i pierwsze lata panowania 1868 – 1900, cz. I: Młodość, cz. II: Na tronie", Jan Sobczak, Olsztyn 1998 : [recenzja] Stanisław Łaniec Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Selskijat internacionał i edinodejstwieto na BKP i BZNS (1923 – 1931)", Trendafiła Angełowa, Sofija 1987 : [recenzja] Henryk Cimek Trendafiła Angełowa (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"Przez epoki i kontynenty", Henryk Zins,Lublin 1996 : [recenzja] Edward A. Mierzwa Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 226-228
Przegląd angielskojęzycznych wydawnictw historycznych dotyczących epoki nowożytnej Edward A. Mierzwa s. 228-236
Nowa humanistyka a podmiotowość ucznia Izabela Lewandowska s. 237-242
Wykłady i odczyty gości Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Jan Sobczak s. 243-245
Nowy program studiów na kierunku historia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Andrzej Szmyt s. 246-259