Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Echa Przeszłości
2015, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hannibal jako twórca sfałszowanej korespondencji? : list do mieszkańców Salapii (208 p.n.e.) Miron Wolny s. 7-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność i poglądy Jakuba z Paradyża Zbigniew Domrzał Andrzej Wałkówski s. 25-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ausstattung der Küchen in Deutschordensburgen und Schlössern mit Küchengeräten und Bestecken um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung der Schlossküchen in Marienburg, Thorn und Elbing Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 49-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
Verpfändung und Verkauf, Entwicklung der finanziellen Werkzeuge in Deutschordensbesitzungen in Europa (und in Preussen) : Vorwerk im Kapitalumlauf : Erscheinung Jan Gancewski s. 61-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sejm koronacyjny Władysława IV Wazy wobec problemów na Ukrainie Andrzej Korytko s. 71-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kraśnik - klasztor, miasto i parafia w kronikach Stefana Ranatowicza oraz Benedykta Samotulskiego Irena Makarczyk s. 79-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarka w dobrach benedyktynów z Jeżowa w XVII i XVIII wieku Łukasz Kąś s. 91-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bracia Łubieńscy w dobie autonomicznej Królestwa Kongresowego : przyczynek do dziejów aktywności gospodarczej ziemiaństwa Michał Prykaszczyk s. 107-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z dziejów cmentarza Świętego Krzyża w Olsztynie w XIX wieku Janusz Jasiński s. 129-140
  Zacytuj
 • Udostępnij
Absolwenci oraz wykładowcy Uniwersytetu Noworosyjskiego w Odessie w XIX i na początku XX wieku w polskiej historiografii ostatnich trzech dekad Izabela Socka s. 141-149
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zamach w parlamencie jugosłowiańskim w 1928 roku : przyczyny i konsekwencje w świetle polskich relacji prasowych Konrad Sebastian Morawski s. 151-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opieka nad emigracją polską we Francji w działalności Konsulatu RP w Marsylii w latach 30. XX wieku Anna Ambrochowicz-Gajownik s. 175-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obciążenia gospodarstw chłopskich na Warmii i Mazurach w latach 1948-1956 Radosław Gross s. 195-221
  Zacytuj
 • Udostępnij
Relacja Jean-Philippa Graffenauera (1775-1838) : Polska widziana oczami lekarza Wielkiej Armii Piotr Daszkiewicz Norbert Kasparek s. 223-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z działalności Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w Olsztynie w świetle sprawozdania za 1983 rok Witold Gieszczyński s. 233-244
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dziedzictwo żydowskie w Olsztynie : historia, dzień dzisiejszy, perspektywy na przyszłość Izabela Lewandowska s. 245-270
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kilka uwag o książce Zbigniewa Ptasiewicza, "Regierungsbezirk Zichenau. Rejencja ciechanowska 1939-1945", wyd. Zbigniew Ptasiewicz & Drukarz Sp. j., Ciechanów 2012, ss. 431 Krzysztof Andrzej Kierski Zbigniew Ptasiewicz s. 271-280
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Imię róży inaczej... Ze studiów nad skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku", Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Łódź 2015 : [recenzja] Kazimierz Bobowski Zbigniew Domżał (aut. dzieła rec.) Andrzej Wałkówski (aut. dzieła rec.) s. 281-283
  Zacytuj
 • Udostępnij
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: "Między irredentą a kolaboracją" pt. "Legalizm a lojalizm. >>Dusza urzędnika<<" Joanna Elżbieta-Śliczyńska Mateusz Klempert s. 285-289
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji: "Zakon krzyżacki - dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość", Ryn 4-6 grudnia 2014 r. Grzegorz Kała s. 289-294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Promocje Wydziału Humanistycznego UWM w roku akademickim 2014 Irena Makarczyk s. 294-297
  Zacytuj
 • Udostępnij
Piętnaście lat czasopisma "Echa Przeszłości" Irena Makarczyk s. 297-298
  Zacytuj
 • Udostępnij