Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Echa Przeszłości
2005, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maharbal- poddowódca kartagiński w wojsku Hannibala (219-216 Miron Wolny s. 7-29
Dążenia do uporządkowania stosunków w zakonie w Prusach Krzyżackich w świetle protokołów powizytacyjnych z II połowy XV i początku XVI wieku Jan Gancewski s. 31-39
Zwyczaje adwentowe w XVI-XVIII wieku w dorocznym kalendarzu chłopów Warmii południowej Janusz Hochleitner s. 41-58
Starcie pod Bowskiem 6 lipca 1626 roku: przyczynek do historii zmagań Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inflanty i Kurlandię w XVII wieku Piotr Florek s. 59-69
Posiedzenie publiczne Uniwersytetu Wileńskiego (1803-1832) - formą popularyzacji wiedzy naukowej wśród społeczeństwa ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego Aldona Prašmantaite s. 71-85
Towarzystwo Demokratyczne Polskie w przygotowaniach do ogólnonarodowego powstania Andrzej Szmyt s. 87-105
Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe w opiniach Józefa Piłsudskiego 1926-1935 : (wybrane zagadnienia) Marek Jabłonowski s. 107-118
Wydarzenia roku '56 w Kętrzynie Paweł Letko s. 119-140
"Ceramika osadnicza z młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Prusach Wschodnich (łącznie z dawnym okręgiem rejencyjnym Prusy Zachodnie)" - w badaniach Hansa Schleifa Mirosław J. Hoffmann s. 141-157
Problem klasyfikacji treści prawnych książęcych dokumentów wielkopolskich XIII wieku Wojciech Kusy s. 159-168
Kaznodzieja królewski Wojciech Cieciszewski jezuita i jego kazanie sejmowe z roku 1664 Irena Makarczyk s. 169-192
Próby odtworzenia działań w rejonie polsko-litewskiego pasa neutralnego w 1923 roku Jeremi Melnik Wiesław Bolesław Łach s. 193-211
Z dziejów "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" 1970-1971 Janusz Jasiński s. 213-243
"Ideologia i propaganda w starożytności: materiały konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH, Rzeszów 12-14 września 2000", Rzeszów 2004 : [recenzja] Miron Wolny s. 245-253
"Poczet rządców opactwa Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich w Krakowie", Kazimierz Łatak, Kraków 2005 : [recenzja] Irena Makarczyk Kazimierz Łatak (aut. dzieła rec.) s. 253-259
"Sejmy elekcyjne, elektorzy, elekcje, 1573-1674", Jan Dzięgielewski, Pułtusk 2003 : [recenzja] Andrzej Korytko Jan Dzięgielewski (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Moskwa 1612", Tomasz Bohun, Warszawa 2005 : [recenzja] Piotr Florek Tomasz Bohun (aut. dzieła rec.) s. 264-272
"Olivares, Wazowie i Bałtyk: Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632", Ryszard Skowron, Kraków 2002 : [recenzja] Andrzej Korytko Ryszard Skowron (aut. dzieła rec.) s. 272-275
"Przyczynek do biografii Ernesta Malinowskiego: na marginesie książki Stanisława Łańca >>Polska myśl techniczna XIX i początków XX stulecia w kraju i na świecie. Inżynierowie dróg i mostów<<", Olsztyn 2004 : [recenzja] Cezary Nałęcz s. 275-298
"Dzienniki 1930-1936", Bronisław Żongołłowicz, Warszawa 2004 : [recenzja] Roman Jurkowski Bronisław Żongołłowicz (aut. dzieła rec.) s. 298-305
"Kwidzyn: w niewoli brata mego... Stan wojenny: wspomnienia, refleksje, oceny", Olsztyn 2005 : [recenzja] Witold Gieszczyński s. 306-308
Przegląd tematyczny dwumiesięcznika "Arcana" za lata 2000-2004 Katarzyna Błaszczuk s. 309-316
Bilans pięciolecia "Ech Przeszłości" Jan Sobczak s. 317-322
Ojciec święty Jan Paweł II olsztynianinem: honorowi obywatele Olsztyna (2003-2004) Witold Gieszczyński s. 322-327
Między irredenta a kolaboracją: postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców: w kręgu sztuki i nauki Maria Korybut-Marciniak s. 328-330
Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku: sprawozdanie z konferencji, Ostróda 7-9 grudnia 2004 roku Kinga Dorbach s. 331-333
Stan badań nad obecnością Wojska Polskiego na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie światowej: konferencja z okazji 60. rocznicy zakończenia działań wojennych na ziemi węgorzewskiej, Węgorzewo 21 stycznia 2005 roku Karol Sacewicz s. 333-336
Międzynarodowa konferencja naukowa "Herediatatem cognoscere: kanonicy regularni laterańscy w Polsce dawnej i dziś", Kraków 12-12 maja 2005 roku i udział w niej pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie Irena Makarczyk s. 336-348
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Stan badań nad działaniami militarnymi w Prusach Wschodnich w okresie I wojny światowej", Olsztyn 28-29 września 2005 roku Maria Korybut-Marciniak Irena Sochacka s. 348-350
Profesorowie Małgorzata Szostakowska i Tadeusz Filipkowski: zarys sylwetek naukowych Izabela Lewandowska s. 351-355
Kolokwia habilitacyjne i obrony doktorskie w dyscyplinie historia w roku akademickim 2004 Irena Makarczyk s. 356-358