Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Echa Przeszłości
2011, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
From the Editor s. 5
Pyrrhus' Return to Epirus and Neoptolemos' Death (296 B.C.) Miron Wolny s. 7-13
The anti-corruption manifesto of Theodulf of Orleans : a contribution to a discission about literature of the Carolingian Era Małgorzata Chudzikowska-Woloszyn s. 15-31
Bishop Mikołaj Szyszkowski's Report to the Holy See about the State of the Warmia Diocese in 1640 Irena Makarczyk s. 33-45
The composition of the Brandenburg-Prussian Military Aid in Campaigns Against Turkey in 1672-1675 Sławomir Augusiewicz s. 47-55
British Diplomat George Woodward and Diarchy in the Polish-Lithuanian Commonwealth After the Death of Augustus II Barbara Krysztopa-Czupryńska s. 57-72
Piotr Kiekiernicki - the Polish "Kamikaze" of the November Uprising (1830-1831) Tomasz Strzeżek s. 73-83
In Quest of surrender: the November Uprising Army During Capitulation Talks of September 1831 Norbert Kasparek s. 85-112
Charitable Initiatives of Warmia's Clergy in the 19th Century Andrzej Kopiczko s. 113-121
The Congress of Vilnius in 1906 and the congress of Kiev in 1907: the Attempts of the Polish Gentry from the Taken Lands to Establish a Common Political Platform During Elections to the Second and Third State Duma Roman Jurkowski s. 123-141
Alexei Nikolaevich, Tsarevich of Russia Jan Sobczak s. 143-156
The Grunwald Tradition in the Political Activity of the World Power Legion Dariusz Radziwiłłowicz s. 157-164
Nazi Ideology in the Archeology of East Prussia Mirosław Janusz Hoffmann s. 165-172
Concepts of the Political and Military Position of the Polish Underground State in Response to the Red Army's Invasion of the Eastern Territories of the Second Republic oh Poland (1943-1944) - a Broad Outline Karol Sacewicz s. 173-188
Human Migration on the Territory of the Former East Prussia after the Second World War Witold Gieszczyński s. 189-200
"Sukcesy i porażki: ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906-1913", Roman Jurkowski, Olsztyn 2009 : [recenzja] Wiesław Caban Roman Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"W kręgu sporów polsko-litewskich na przełomie XIX i XX wieku: wybór materiałów, t.1-2", Kraków 2009 : [recenzja] Monika Krogulska-Krysiak s. 203-207
"Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter brevväxling", Stockholm 2007 : [recenzja] Andrzej Korytko s. 207-209
Tsarist Russia - Bolshevik Russia - Contemporary Russia : Special Session with the Ceremony of Conferring the Title of Doctor Honoris Causa of the Universisty of Warsaw to Professor Richard Pipes, Warsaw, 259-30 June 2010 Roman Jurkowski s. 211-217
Summary of an International Conference Entitled the History, Ideology and Operations of the Teutonic Order - Historic Symbols, Olsztyn, 2 July 2010 Alicja Dobrosielska Jan Gancewski s. 218-221
Academic Conference: Underground Press in the People's Republic of Poland, Olsztyn, 3-5 November 2010 Witold Gieszczyński s. 221-223