Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Echa Przeszłości
2008, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oszustwa Abilyksa - fikcja literacka czy rzeczywisty symptom słabości polityki Barkidów w Hiszpanii w początkowym okresie drugiej wojny punickiej? Miron Wolny s. 7-23
Spory doktrynalne w Anglii za panowania Henryka VIII Marek Smoluk s. 25-36
W kręgu autonomii uniwesyteckiej: troski i radości profesorów Uniwersytetu Królewieckiego w XVI-XVII wieku Danuta Bogdan s. 37-60
Drugi etap walki Dymitra I Samozwańca o carską koronę: bitwa pod Dobryniczami i oblężenie Krom Piotr Florek s. 61-72
Fachowiec i skradziona łyżka: z dziejów kontaktów cystersó sulejowskich z piotrowskimi rzemieślnikami w XVIII wieku Tomasz Kruz s. 73-81
Kawaleria Księstwa Warszawskiego w wojnach napoleońskich - organizacja i szlak bojowy Tomasz Strzeżek s. 83-112
Generał La Fayette przyjaciel Wielkiej Emigracji Sławomir Kalembka s. 113-120
Inteligencja polska na zachodnich kresach cesarstwa rosyjskiego w XIX wieku Daniel Beauvois s. 121-142
Biskupi Królestwa Polskiego wobec ukazu carskiego o klasztorach z 8 listopada 1864 roku Stanisław Gajewski s. 143-154
Muccuoнepcкaя paбoma npaвocлaвнoчo бyxoвeнcmвa cpeбu cmapoвepoв нa meppumopuu coвpeмeннoй Лamвuu в нaчaлe XX вeкa Aлeкcaндp Гaвpилин s. 155-164
Wydział Opieki nad Dziećmi Centralnego komitetu Obywatelskiego w Rosji - powstanie i początki działalności Mariusz Korzeniowski s. 165-179
Polacy w radzie miejskiej Mińska w latach 1917-1918 Dariusz Tarasiuk s. 181-195
Ochotnicy Polonii amerykańskiej podczas wojen światowych - problemy i niepowodzenia Józef Smoliński s. 197-207
Polska Partia Socjalistyczna w powiecie kętrzyńskim, cz. II Paweł Letko s. 209-226
Obraz Konrada Adenauera w propagandzie polskiej lat 1949-1955 Mariusz Mazur s. 227-240
Obraz Polski w austriackich podręcznikach szkolnych do historii Marek Andrzejewski s. 241-253
Akta dawne w strukturze zasobu archiwum diecezjalnego w Pelplinie Kinga Dorbach s. 255-265
Listy Edwarda Woyniłłowicza do Mariana Zdziechowskiego z lat 1905-1928, cz. II Roman Jurkowski s. 267-287
Narodowe Siły Zbrojne wobec podziemia komunistycznego: instrukcja wywiadu z 15 marca 1943 r. Karol Sacewicz s. 289-301
W 90. rocznice odzyskania niepodległości: młodzież podzamojska w 1918 roku: z tradycji rodzinnych Janusz Jasiński s. 303-323
Wspomnienie zesłańca Aleksandra Modzelewskiego (1939-1942) Wiesław Gawinek s. 325-336
"Powstanie Spartakusa 73-71 p.n.e.", Bernard Nowaczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Miron Wolny Bernard Nowaczyk (aut. dzieła rec.) s. 337-340
"W obliczu >>nagłych potrzeb<< Rzeczypospolitej: sejmy ekstraordynacyjne za panowania Władysława IV Wazy", Przemysław Paradowski, Toruń 2005 : [recenzja] Andrzej Korytko Przemysław Paradowski (aut. dzieła rec.) s. 340-344
"Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego", Wolfgang Froese, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Florek Wolfgang Froese (aut. dzieła rec.) s. 344-350
"Losy Polaków na Kaukazie: cz.I: >>Tbiliska grupa<< polskich poetów zesłańczych", Maria Filina, Danuta Ossowska, Tbilisi 2007 ; [recenzja] Maria Korybut-Marciniak Maria Filina (aut. dzieła rec.) Danuta Ossowska (aut. dzieła rec.) s. 350-352
"Biblioteka opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia: dziedzictwo wieków", Jolanta Małgorzata Marszalska, Tarnów 2007 : [recenzja] Kazimierz Łatak Jolanta Małgorzata Marszalska (aut. dzieła rec.) s. 353-357
"Order św. Stanisława", Zbigniew Dunin-Wilczyński, Warszawa 2006 : [recenzja] Zbigniew Dunin-Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 357-359
"Zakony na śląsku w dobie kulturkampfu", Tomasz Błaszczyk, Wrocław 2004 : [recenzja] Kazimierz Łatak Tomasz Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 359-364
"Działalność społeczno-dobroczynna Kościołą łódzkiego w okresie międzywojennym", Piotr Zwoliński, Łódź 2006 : [recenzja] Kazimierz Łatak Piotr Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 365-367
"Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w Kościołach chrześcijańskich", Paweł Dudziński, Warszawa 2007 : [recenzja] Kazimierz Łatak Paweł Dudziński (aut. dzieła rec.) s. 367-371
">>Za pierwszego Sowieta<< : polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939-czerwiec 1941)", Rafał Wnuk, Warszawa 2007 : [recenzja] Karol Sacewicz Rafał Wnuk (aut. dzieła rec.) s. 372-376
"Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947-1970", Anna Korzeniewska-Lasota, Olsztyn 2007 : [recenzja] Jarosław Syrnyk Anna Korzeniewska-Lasota (aut. dzieła rec.) s. 376-387
"SB a Lech Wałęsa: przyczynek do biografii", Sławomir Cenckiewicz, Piotr Gontarczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Paweł Piotr Warot Sławomir Cenckiewicz (aut. dzieła rec.) Piotr Gontarczyk (aut. dzieła rec.) s. 387-392
"Dydaktyka historii: wybrane zagadnienia", Maria Bieniek, Olsztyn 2007 : [recenzja] Izabela Lewandowska Maria Bieniek (aut. dzieła rec.) s. 393-398
Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: promocje Wydziału Humanistycznego Irena Makarczyk s. 399-404
Źródła do dziejów polsko-litewskiej rywalizacji wywiadowczej w dwudziestoleciu międzywojennym XX wieku (w zasobie Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie) Tomasz Gajownik s. 404-409
Refleksje z Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie Witold Gieszczyński s. 409-413
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Teoretyczna "znakomici Mińszczanie XIX-XX wieku", Mińsk 17 listopada 2007 roku Roman Jurkowski s. 414-417
W 65. rocznicę zbrodni wołyńskiej Witold Gieszczyński s. 418-421
Wystawa IPN pt. Olsztyńska "Solidarność" 1980-1981 Renata Gieszczyńska s. 422-423
Moje pożegnanie z mistrzem: wspomnienie o Profesorze Romanie Wapińskim Roman Jurkowski s. 425-428