Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Echa Przeszłości
2013, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Overseas Contacts of the Anglo-Saxon England : a reassessment Mateusz Fafiński s. 7-27
Początki gospodarki folwarcznej w kompleksie zamkowym w Malborku i na terenie komturstwa malborskiego Jan Gancewski s. 29-38
Nieznany wilkierz miasta Giżycka Grzegorz Białuński s. 39-48
Ryby i rybołówstwo w świetle XVI-wiecznego gospodarczego piśmiennictwa polskiego Anna Kołodziejczyk s. 49-59
Nauka a państwo policyjne : Austria przełomu XVIII i XIX wieku w oczach francuskich przyrodników Piotr Daszkiewicz s. 61-66
Armia polska w latach 1815-1830 : teoria i praktyka funkcjonowania w systemie konstytucyjnym Królestwa Polskiego Tomasz Strzeżek s. 67-91
Jeszcze o "paradoksach" imperialnej polityki Rosji w guberniach zachodnich po powstaniu styczniowym Roman Jurkowski s. 93-107
Dywizjon "finlandzki" : próba sformowania polskiego dywizjonu myśliwskiego dla Finlandii Marcin Adamiak s. 109-122
Działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Olsztynie (1980-2013) Witold Gieszczyński s. 123-138
Pierwszy miesiąc dekady Gierka : znów złudzenia nadziei? : z kart dziennika (20 grudnia 1970 - 21 stycznia 1971) Jan Sobczak s. 139-170
Wspomnienia z wyjazdu na uroczystość 70. rocznicy zbrodni katyńskiej (10 kwietnia 2010 roku) Julian Żołnierkiewicz s. 171-177
"Mieszkanie się należy. Studium z peerelowskich praktyk społecznych", Dariusz Jarosz, Warszawa 2010 : [recenzja] Anna Szustek Dariusz Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 179-194
"Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-–XV wieku (do 1454 r.)", Rafał Kubicki, Gdańsk 2012 : [recenzja] Anna Kołodziejczyk Rafał Kubicki (aut. dzieła rec.) s. 194-198
"Historia, Archiwistyka, Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu", pod red. Marzeny ŒWigoń, Olsztyn 2009 : [recenzja] Katarzyna Żebrowska-Gieszczyńska Marzena Świgoń (aut. dzieła rec.) s. 198-201
Jubileusz Profesora Józefa Piotra Śliwińskiego Anna Kołodziejczyk s. 203-205
Pruzzenland : regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji : sprawozdanie z konferencji Maria Korybut-Marciniak s. 205-209
Wołyń 1943 : sprawozdanie z panelu dyskusyjnego Sebastian Nowakowski s. 209-216
Promocje Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2012 Irena Makarczyk s. 216-219
Profesor Wojciech Wrzesiński –- doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie : wspomnienie o historyku Norbert Kasparek s. 221-223
Wspomnienie o Profesorze Janie Sobczaku Tomasz Gajownik s. 225-227