Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Echa Przeszłości
2010, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Książę stodorański Tęgomir - próba rehabilitacji Krzysztof Tomasz Witczak s. 7-17
Prawo kościelne w Czechach i na Morawach w średniowieczu Pavel Krafl s. 19-36
Uwagi o udziale chorągwi chełmińskiej w bitwie grunwaldzkiej Grzegorz Białuński s. 37-42
Regulacje prawne dotyczące wykorzystania zasobów wodnych w dobrach wielkoksiążęcych wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów Anna Kołodziejczyk s. 43-51
Kardynał Wolsey w krytycznej ocenie humanistów Marek Smoluk s. 53-61
Henryk Stroband (1548-1609) : reformator i współtwórca Gimnazjum Akademickiego w Toruniu Janusz Małłek s. 63-68
Kultura książki w wolbromskim klasztorze kanoników regularnych laterańskich w czasach nowożytnych Kazimierz Łatak s. 69-90
Kolonia Senegalu - poczatek kolonizacji francuskiej w Czarnej Afryce Bara Ndiaye s. 91-109
Lwowskiego Zakonu Przenajświętszej Trójcy dzieło redempcji Polaków z niewoli tureckiej w końcu XVII wieku Zygmunt S. Zalewski s. 111-123
Działalność dobroczynna zakonów i zgromadzeń zakonnych w Wilnie w końcu VIII i pierwszej połowie XIX wieku Maria Korybut-Marciniak s. 125-143
Napoleoński wywiad na Rosję w Księstwie Warszawskim przed wojną 1812 roku Dariusz Milewski s. 145-172
Zapomniane bitwy powstania listopadowego: zmagania o przeprawę pod Lwem w lutym i pierwszej dekadzie kwietnia 1831 roku Tomasz Strzeżek s. 173-193
Niektóre aspekty działalności polskiej organizacji wojskowej na Ukrainie w latach 1914-1920 Aleksander Holiczenko s. 195-211
Raymond Aron, Charles de Gaulle i Vichy Rafał Dobek s. 213-226
Polsko-białoruskie próby porozumienia w latach II wojny światowej (w kraju i na emigracji) Jerzy Grzybowski s. 227-247
Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego Radosław Gross s. 249-268
Testament prymasa Wacława Leszczyńskiego (+1666) Irena Makarczyk s. 269-285
Wewnętrzne regulaminy Związku Kół Polskich w rosyjskiej Radzie Państwa z lat 1906-1907 i 1909 Agnieszka Kidzińska s. 287-309
Wybór źródeł do sytuacji ekonomicznej majątków ziemskich w Galicji w latach I wojny światowej 1914-1916 z zespołu ck Namiestnictwa Centrali Krajowej dla Gospodarczej Odbudowy Galicji Tomasz Kargol s. 311-331
Założenia i zakres współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w przeciwdziałaniu rozwojowi organizacji komunistycznych w II RP na podstawie pisma Jana Bacha z 19 lutego 1937 roku Karol Sacewicz s. 333-339
Georg Waldemar Strobel (1923-2010) : jego recepcja Wincentego Pola : przyczynek selektywny do stosunków niemiecko-polskich drugiej połowy XX wieku Adam Pol s. 341-355
Ostatni cesarz: o biografii Mikołaja II pióra Jana sobczaka Adam Bosiacki s. 357-362
W odpowiedzi Recenzentowi Jan Sobczak s. 363-364
"Sukcesy i porażki: ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwa w latach 1906-1913", Roman Jurkowski, Olsztyn 2009 : [recenzja] Jan Sobczak Roman Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 365-374
Synteza dziejów Rosji - schyłku Cesarstwa b. ZSRR i narodzin współczesnej FR - pierwsza rzetelna Jan Sobczak s. 374-386
"Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1918-1920", Dariusz Radziwiłłowicz, Olsztyn 2009 : [recenzja] Dariusz Radziwiłłowicz Jakub Wojtkowiak s. 386-397
W odpowiedzi Jakubowi Wojtkowiakowi Dariusz Radziwiłłowicz s. 397-399
W odpowiedzi na odpowiedź Dariusza Radziwiłłowicza Jakub Wojtkowiak s. 400-401
"Zbiór dokumentów Zakonu Paulinów w Polsce, t.II: 1464-1550", Warszawa 2004 : [recenzja] Kazimierz Łatak s. 402-405
"Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu", Myszyniec 2009 : [recenzja] Kazimierz Łatak s. 405-409
"Czarnogórcy i Serbowie w rosyjskiej polityce księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (1802-1806)", Piotr Żurek, Kraków 2009 : [recenzja] Norbert Kasparek Piotr Żurek s. 409-416
"Warmia i Mazury w 90-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości", Olsztyn 2009 : [recenzja] Cezary Nałęcz s. 416-431
"Historia i pamięć", Jacques Le Goff, Warszawa 2007 : [recenzja] Wojciech Stankiewicz Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 431-437
"Lützen 1632: apogeum wojny trzydziestoletniej", Richard Brzezinski, Kraków 2008 : [recenzja] Andrzej Korytko Richard Brzezinski (aut. dzieła rec.) s. 438-439
"Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947", Jan Pisuliński, Rzeszów 2009 : [recenzja] Henryk Stroiński Jan Pisuliński (aut. dzieła rec.) s. 440-442
"Sociates Academicae Vilnenses : Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907-1939) i jego poprzednicy", Warszawa 2008 : [recenzja] Monika Krogulska-Krysiak s. 443-446
"Mój Grunwald", Henryk Leśniowski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Kinga Lisowska Henryk Leśniowski (aut. dzieła rec.) s. 446-451
Uroczystość otwarcia Alei Ofiar Katyńskich podczas XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie Witold Gieszczyński s. 453-457
Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Irena Makarczyk s. 457-463
Mitgliederversammlung und wissenschaftliche Tagung der Historischen Verein für Ermland, Münster, 17-18 oktober 2009 Irena Makarczyk s. 463-464
VI konferencja Naukowa "Między irredentą a kolaboracją: postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli" - "W obcym mundurze", Kielce 17-18 listopada 2009 r. Roman Jurkowski s. 464-471
"Polska dyplomacja na wschodzie w XX oraz początkach XXI wieku" : sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Charków 4-5 czerwca 2010 roku Anna Ambrochowicz s. 472-475
Umowa suwalska: fakty i interpretacje Halina Łach s. 476-479
X Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, Poznań 17-18 września 2010 roku Halina Łach s. 480-484
Cmentarze na Warmii Jan Chłosta s. 484-486
Promocje Wydziału Humanistycznego UWM (2008-2010) Irena Makarczyk s. 487-492
Doc. dr Zdzisław Taźbierski (1928-2010) Józef Śliwiński s. 493-499