Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Echa Przeszłości
2002, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora Bohdan Ryszewski s. 7-8
Studia i badania z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Bohdan Ryszewski s. 9-18
Średniowieczne pieczęcie krakowskiego klasztoru kanoników regularnych Kazimierz Łatak s. 19-25
Biblioteka kanoników regularnych laterańskich w Krakowie do końca XVI wieku Kazimierz Łatak s. 27-47
Artykuły zaprzysiężone Marcina Kromera z 1571 roku Alojzy Szorc s. 49-66
Kościół w Pieniężnie w świetle "Status Ecclesiae Archipesbyteralis Meelsaccensis” z 1699 roku: studium źródłoznawczo-historyczne Andrzej Kopiczko s. 67-85
Układ akt w registraturach parafii ewangelickich w Prusach Wschodnich od końca XVI do początku XX wieku Sławomir Maksymowicz s. 87-104
Jak dawniej archiwa urządzano: na podstawie dziewiętnastowiecznych wskazówek w sprawie brakowania materiałów z archiwum Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Halina Robótka s. 105-115
Akta landratur przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie Beata Wacławik s. 117-124
Gromadzenie akt sądowych: stan archiwów sądowych na obszarze działania Archiwum Państwowego w Olsztynie Anna Karpińska s. 125-138
Wykorzystanie zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie do badań naukowych w latach 1986 – 2000 Maria Tarnowska s. 139-154
Historia Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Danuta Kasparek s. 155-170
Zasób Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Anna M. Wójcicka s. 171-182
Pracownia Konserwacji Archiwaliów Archiwum Państwowego w Olsztynie a rządowy program "Kwaśny Papier" Monika Bogacz-Walska s. 183-192
Internetowe archiwa elektroniczne: uwagi użytkownika Krzysztof Narojczyk s. 193-202
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867 –1869), ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu Urszula Kalembka s. 203-228
"Polska i Rosja: dwie drogi w dziejach Europy", Klaus Zernack, Warszawa 2000 : [recenzja] Jan Sobczak Klaus Zernack (aut. dzieła rec.) s. 229-235
"The Other Prussia: royal Prussia and Liberty, 1569 – 1772", Karin Friedrich, Cambridge 2000 : [recenzja] Henryk Rietz Karin Friedrich (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Śląsku", Jerzy Maroń, Wrocław 2000 : [recenzja] Sławomir Augusiewicz Jerzy Maroń (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"Wśród Sarmatów: Radziwiłłowie i pamiętnikarze", Bohdan Królikowski, Lublin 2000 : [recenzja] Andrzej Korytko Bohdan Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 244-248
"Autochtoni polscy, niemieccy czy... Od nacjonalizmu do komunizmu (1945 – 1949)", Grzegorz Strauchold, Toruń 2001 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Grzegorz Strauchold (aut. dzieła rec.) s. 248-252
"Fontes ex machina: komputerowa analiza źródeł historycznych", Rafał T. Prinke, Poznań 2000 : [recenzja] Krzysztof Narojczyk Rafał T. Prinke (aut. dzieła rec.) s. 253-258
"Obwód Kaliningradzki: przegląd faktów, wydarzeń, opinii", Olsztyn 2002 : [recenzja] Edmund Wojnowski s. 258-263
Kronika Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych za rok 2001 Norbert Kasparek Jan Sobczak s. 265-274
Europa a Rosja (opinie, konflikty, współpraca) – Mrągowo, 15-16 listopada 2001 roku Zbigniew Anculewicz Jan Gancewski s. 274-282
New methodologies for the new millennium: XV th International Conference of the Association for History and Computing – sprawozdanie z konferencji naukowej Krzysztof Narojczyk s. 282-285
Z działalności Instytutu Biografistyki Polonijnej w Paryżu Zbigniew Anculewicz s. 285-291
Sesja naukowa "Przyszłość humanistyki olsztyńskiej" – Olsztyn, 22 listopada 2001 roku Anna Kołodziejczyk s. 291-294
Uroczystość jubileuszowa prof. Sławomira Kalembki Roman Jurkowski Norbert Kasparek s. 295-298
Profesor zw. dr hab. Tadeusz Maria Gelewski (1922 – 2002) – uwagi biograficzne i "garść" wspomnień ucznia o Mistrzu Cezary Nałęcz s. 299-311