Tytuł Echa Przeszłości
ISSN 1509-9873
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Echa Przeszłości
2006, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świętokradztwo Pyrrusa w świątyni Persefony w Lokroi Epizephyrioi Miron Wolny s. 7-16
Z badań nad skryptorium klasztoru cystersów w Eldenie do końca XIII wieku Zbigniew Domżał s. 17-23
Nowożytne pielgrzymki w życiu społecznym Warmii Janusz Hochleitner s. 25-39
Polacy w oczach Francuzów w latach 1764-1849 Daniel Beauvois s. 41-52
Między sacrum a profanum, czyli jak to wśród braci kapłańskiej bywało: duchowieństwo rzymskokatolickie w zaborze rosyjskim w II połowie XIX i na początku WW wieku (zarys problematyki) Krzysztof Lewalski s. 53-68
Książę Piotr Swiatopołk-Mirski i jego inicjatywa reform wewnętrznych Rosji jesienią 1904 roku w świetle wspomnień i pamiętników Michał Sempołowicz s. 69-91
Гocyбapcmbeннaя бyмa Poccuйcкoй uмnepuu в нayчнoй ucmopuчecкoй лumepamype Poccuu u nocmcoвemckux cmpaн: om mpaбuцuoнныx oцeнoк u cmepeomunoб к нoбым noбxoбaм u uccлeбoвameльcкuм meнбeнцuям Pycтeм Циyнчyк s. 93-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szwajcaria wobec kwestii polskiej w latach II wojny światowej Marek Andrzejewski s. 121-136
Instytut Mazurski w relacji jego współpracy - Hieronima Skorupskiego Izabela Lewandowska s. 137-158
Nieznane materiały do bitwy ochmatowskiej 1665 roku w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbestitz Berlin-Dahlem Sławomir Augusiewicz s. 159-173
Zespoły domenalne przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie Tadeusz Brzeczkowski s. 175-200
Dwa nieznane prywatne listy Władysława Sikorskiego do Marii Nowakowej z 1918 roku Zenona Rondomańska s. 201-206
Pamięć o Zamojszczyźnie 1939-1944 Janusz Jasiński s. 207-232
Sytuacja kościołą katolickiego na Kresach północno-wschodnich w sprawozdaniu ks. Józefa Jarzębowskiego do prymasa Polski Augusta Hlonda z 1941 roku Eugeniusz Hull s. 233-249
"Akcja sowiecko-komunistyczna w Polsce" - raport specjalny Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego "Kaliny" (27 czerwca 1942 roku) Karol Sacewicz s. 251-269
O rozbiorach Rzeczypospolitej i niektórych ich następstwach - uwag kilka Roman Wapiński s. 271-274
Z Lubelszczyzny do Olsztyna: mój stosunek do Niemców oraz do przeszłości i teraźniejszości Warmii i Mazur Janusz Jasiński s. 275-279
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy terminologiczne i ujmowanie zagadnień kultury na gruncie nauk społecznych i humanistycznych - rys historyczny i przegląd stanowisk teoretycznych Maria Bieniek s. 281-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historiografia polska po drugiej wojnie światowej - lokalne znaczenia Wojciech Piasek s. 311-328
  Zacytuj
 • Udostępnij
Antropologizowanie historiografii zachodniej: przypadek twórczości Roberta Dartona Jacek Kowalewski s. 329-342
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historiografia jako metoda kształtowania współczesnej białoruskiej świadomości narodowej Zdzisław J. Winnicki s. 343-375
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną : księga pamiątkowa poświęcona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasińskiego", Olsztyn 2006 : [recenzja] Tadeusz Stegner s. 377-381
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Aleksander Wielki", Krzysztof Nawotka, Wrocław 2004 : [recenzja] Miron Wolny Krzysztof Nawotka (aut. dzieła rec.) s. 382-388
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Stanisław Łubieński pasterz, polityk i pisarz 1574-1640", Waldemar Graczyk, Kraków 2005 : [recenzja] Irena Makarczyk Waldemar Graczyk (aut. dzieła rec.) s. 389-396
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Opaci i przeorzy klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX wieku", Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Kraków 2006 : [recenzja] Irena Makarczyk Waldemar Graczyk (aut. dzieła rec.) Jolanta M. Marszalska (aut. dzieła rec.) s. 396-404
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Hammerstein 1627", Paweł Skworoda, Warszawa 2006 : [recenzja] Piotr Florek Paweł Skworoda (aut. dzieła rec.) s. 405-409
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Pierwszy sejm z 1637 roku", Robert Kołodziej, Toruń 2004 : [recenzja] Andrzej Korytko Robert Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 410-414
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Danuta Bogdan Tadeusz Oracki Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 414-419
  Zacytuj
 • Udostępnij
"W Mińsku Litewskim, mieście dawnej Rzeczypospolitej", Zdzisław Julian Winnicki, Wrocław 2005 : [recenzja] Roman Jurkowski Zdzisław Julian Winnicki (aut. dzieła rec.) s. 419-422
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zapomnieny tajny doradca cesarza: na marginesie listów Andrzeja Kłopowa Jan Sobczak s. 423-435
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Historyk i politolog o Polsce Piłsudskiego: na marginesie książki Waldemara Parucha >>Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926-1939<<", Lublin 2005 : [recenzja] Marek Jabłonowski s. 436-442
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Obraz cywilnych struktur państwa podziemnego 1939-1944 w opisie wspomnieniowym", Eugeniusz Hull, Olsztyn 2005 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Eugeniusz Hull (aut. dzieła rec.) s. 442-447
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nominacja profesorska, uprawnienia habilitacyjne oraz obrony prac doktorskich w dyscyplinie historia w roku akademickim 2005 Irena Makarczyk s. 449-451
  Zacytuj
 • Udostępnij
Złoty Jubileusz Profesora Janusza Jasińskiego Patrycja Dobkowska Kinga Dorbach s. 451-453
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka obcych państw i rządów wobec Polakó mieszkających na wschodzie (XIX-XX w.), cz.I: Mrągowo 16-18 września 2005 roku, Polacy na Ukrainie w XIX-XX wieku: w 80. rocznicę powstania i 70. rocznicę rozwiązania Marchlewszczyzny, cz.II: Chmielnicki 28-29 października 2005 roku Andrzej Korytko Izabela Socka s. 454-458
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konferencja naukowa "Granice dyscyplin-arne w humanistyce", Olsztyn-Pluski, 1-2 grudnia 2005 roku Jacek Kowalewski s. 458-459
  Zacytuj
 • Udostępnij
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wielki Sejm Wileński (1905): korzenie, rozwój, konsekwencje", Wilno 5-6 grudnia 2005 roku Roman Jurkowski s. 460-465
  Zacytuj
 • Udostępnij