Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2013, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy Świat w polskich dykcjonarzach od XVI do początku XIX wieku Adam Elbanowski s. 7-32
Mnemotechniczne ciągi słowne z perspektywy lingwistyki tekstu Małgorzata Kornacka s. 33-53
Ins Netz gelockt : phraseologische Online-Wörterbücher Magdalena Lisiecka-Czop s. 55-67
Integral psychology implications in linguistics Włodzimierz Majewski s. 69-83
O potrzebie kształcenia umiejętności krytycznego rozumienia tekstów słuchanych Emilia Podpora-Polit s. 85-95
Zur Verwendung von Definitionsarten im Rahmen der Konstituierung terminologischer Systeme in fachlichen Texten Thorsten Roelcke s. 97-114
O metodologii badań eyetrackingowych Paweł Soluch Adam Tarnowski s. 115-134
Wczesna wielojęzyczność : rola wieku rozpoczęcia akwizycji języka Aldona Sopata s. 135-144
Cultural intelligence and 3-D FL grammar pedagogy Anna Turula s. 145-164
A few remarks on Austrian languages for special purposes Reinhold Utri s. 165-177
Collocations in the eyes of a multilingual language learner Anna Zagórska s. 179-194
"Meaning and Translation", Part 1: "Meaning", Tomasz Paweł Krzeszowski, Frankfurt am Main [etc.] 2012 : [recenzja] Sambor Grucza Tomasz Paweł Krzeszowski (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Konnotationen oder konventionelle Implikaturen?", Urszula Topczewska, Frankfurt am Main [etc.] 2012 : [recenzja] Grzegorz Pawłowski Urszula Topczewska (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Diskurshandlungen. Theorie und Methode linguistischer Diskurshandlungen am Beispiel der Bioethikdebatte", Constanze Spieß, Berlin-Boston 2011 : [recenzja] Ewa Bartoszewicz Constanze Spieß (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Medien im neokommunikativen Fremdsprachenunterricht. Einsatzformen, Inhalte, Lernerkompetenzen", red. Marcus Reinfried, Laurenz Volkmann, Frankfurt am Main 2012 : [receznja] Camilla Badstübner-Kizik Marcus Reinfried (aut. dzieła rec.) Laurenz Volkmann (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Schreiben unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit", red. Dagmar Knorr, Anette Verhein-Jarren, Frankfurt am Main 2012 : [recenzja] Aleksandra Łyp-Bielecka Dagmar Knorr (aut. dzieła rec.) Anette Verhein-Jarren (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego", Artur Dariusz Kubacki, Warszawa 2012 : [recenzja] Barbara Czwartos Artur Dariusz Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 217-220
Report of the Conference "The Language of Medicine - from its Genesis to the Culture and Ethics of Communication", 14th Days of Bioethics, Rijeka, Croatia, 10-11 May 2012 Mariusz Górnicz s. 221-222