Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2009, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cele i zadania "Lingwistyki Stosowanej" Sambor Grucza s. 7-11
Z kalendarium Polskiej Szkoły Lingwistyki Stosowanej Sambor Grucza s. 15-18
Metanaukowa i metalingwistyczna wizja lingwistyki (stosowanej) Franciszek Grucza s. 19-39
Problemy, zadania i wyzwania translatoryki Jerzy Żmudzki s. 41-60
Lingwistyka stosowana a nauczanie języka polskiego jako obcego Władysław T. Miodunka s. 61-80
Jakość w nauczaniu języków obcych Joanna Kic-Drgas s. 81-89
Rola nauczyciela języka obcego w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej ucznia w pracy projektowej nad tekstami reklamowymi Gabriela Gorąca s. 91-97
O nieporozumieniach w sprawie siły lingwistyki Sambor Grucza s. 99-113
Uczenie się języków obcych jako jedna z form samorealizacji ludzi starszych Anna Jaroszewska s. 115-125
Studium przypadku jako materiał dydaktyczny w nauczaniu specjalistycznego języka Business English Elżbieta Jendrych Halina Wiśniewska s. 127-140
Współczesna językowa i etnojęzykowa sytuacja w Kazachstanie i jej wpływ na kształtowanie dwujęzyczności w nauczaniu : (na przykładzie ośrodków naukowych Aktiubińskiego Okręgu Republiki Kazachstanu) B. Ż. Kurmanowa s. 141-149
Dyskusja nad błędem językowym w wybranych polskich pracach językoznawczych wydanych w latach 1978-2008 : (przegląd) Radosław Kaleta s. 151-171
Problem użycia terminu "konotacja", jego rozumienia oraz statusu ontologicznego konotacji Grzegorz Pawłowski s. 173-186
Implikacje glottodydaktyczne antropocentrycznej teorii języków Magdalena Olpińska s. 187-201
Teksty użytkowe jako element programu lingwistyki stosowanej : refleksja praktyczna Czesława Schatte s. 203-212
Metafora jako technika badawcza w glottodydaktyce Teresa Siek-Piskozub Ariadna Strugielska s. 213-226
Nauczanie języków obcych : tradycja a współczesność, instrukcja a konstrukcja Barbara Skowronek s. 227-235
O pisowni konwencjonalnych skrótów graficznych we współczesnym języku polskim Stanisław Szadyko s. 237-246
"Lingwistyka Języków Specjalistycznych", Sambor Grucza, Warszawa 2008 : [recenzja] Joanna Osiejewicz Sambor Grucza (aut. dzieła rec.) s. 255-260
"Wirtschaftdeutsch", Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Kuna Urszula Burda (aut. dzieła rec.) Agnieszka Dickel (aut. dzieła rec.) Magdalena Olpińska (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"Staatsordnung und politisches System", T. I, Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska, Warszawa 2008 : [recenzja] Piotr Kuna Urszula Burda (aut. dzieła rec.) Agnieszka Dickel (aut. dzieła rec.) Magdalena Olpińska (aut. dzieła rec.) s. 262-264
"W poszukiwaniu dominanty translatorskiej", Anna Bednarczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Artur Dariusz Kubacki Anna Bednarczyk (aut. dzieła rec.) s. 264-266
"Aktuelles zu Wirtschaft und Politik Polens", Włodzimierz Kafka, Anna Majkiewicz, Joanna Ziemska, Katarzyna Zubik, Warszawa 2008 : [recenzja] Piotr Kuna Włodzimierz Kafka (aut. dzieła rec.) Anna Majkiewicz (aut. dzieła rec.) Joanna Ziemska (aut. dzieła rec.) Katarzyna Zubik (aut. dzieła rec.) s. 267-269
"Ghettokids. Immer da sein, wo's weh tut", Susanne Korbmacher, München 2004 : [recenzja] Reinhold Utri Susanne Korbmacher (aut. dzieła rec.) s. 269-272
"Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft : Wörter und Wörterbücher, Übersetzung und Spracherwerb", T. 1, Ryszard Lipczuk, Przemysław Jackowski, Hamburg 2008 : [recenzja] Emil Daniel Lesner Magdalena Zyga Przemysław Jackowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Lipczuk (aut. dzieła rec.) s. 272-275
"Ile gramatyki? Wybieramy podręcznik do nauki niemieckiego", Katarzyna Malesa, Warszawa 2009 : [recenzja] Elżbieta Gajek Katarzyna Malesa (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera", ed. Kazimiera Myczko, Barbara Skowronek, Władysław Zabrocki, Poznań 2008 : [recenzja] Sambor Grucza Kazimiera Myczko (aut. dzieła rec.) Barbara Skowronek (aut. dzieła rec.) Władysław Zabrocki (aut. dzieła rec.) s. 277-282
"Polska Genologia Lingwistyczna. (Zagadnienia i problemy współczesnej genologii)", Danuta Ostaszewska, Romuald Cudak, Warszawa 2008 : [recenzja] Sambor Grucza Romuald Cudak (aut. dzieła rec.) Danuta Ostaszewska (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"Strategie und Technik der literarischen Übersetzung an ausgewählten Beispielen aus Bertold Brechts "Hauspostille" im Polnischen und Englischen", Piotr Sulikowski, Szczecin 2008 : [reecnzja] Sambor Grucza Piotr Sulikowski (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie języka polskiego", Krystyna Waszakowa, Warszawa 2005 : [recenzja] Marta Jurkowlaniec Krystyna Waszakowa (aut. dzieła rec.) s. 291-294
"CEO-Speak", Joel Amernic, Russell Craig, 2006 : [recenzja] Justyna Zając Joel Amernic (aut. dzieła rec.) Russell Craig (aut. dzieła rec.) s. 295-300
Sprawozdanie z uroczystości związanej z 25-leciem podpisania umowy o bezpośredniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem w Hamburgu Paweł Szerszeń s. 301-302
Aus Anlass des 25sten Geburtstages der Partnerschaft zwischen den Universitäten Warschau und Hamburg Franciszek Grucza s. 302-306
Die Berührung Peter Fischer-Appelt s. 306-313
Wybory władz Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej na kadencję 2009-2012 Katarzyna Hryniuk s. 313
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Język - Poznanie - Zachowanie" Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego : (Łódź 28-30 września 2008) Katarzyna Hryniuk s. 314-317
"Literatura rosyjska w kontekście europejskim" : sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Młodych Filologów w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego Joanna Piotrowska s. 317-321