Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2012, Numer 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antropocentryczna a paradygmatyczna (tradycyjna) lingwistyka (stosowana) i kulturologia (stosowana) Franciszek Grucza s. 5-43
Ocena jakości w tłumaczeniu ustnym : konieczny etap kształcenia tłumaczy konferencyjnych Małgorzata Tryuk s. 45-55
LISTiG : wsparcie e-learningowe praktyki glotto- i translodydaktycznej Urszula Burda Agnieszka Dickel Sambor Grucza Paweł Szerszeń s. 57-72
Komunikacja interpersonalna na lekcji języka obcego : typologia czynników determinujących dyskurs Anna Jaroszewska s. 73-81
Teksty prasowe w nauczaniu włoskiego języka ekonomii Marta Kaliska s. 83-98
Das polnische StGB und seine Übersetzung ins Deutsche Anna Kudłaj s. 99-114
Computer-Rollenspiel "Wiedźmin" und seine deutschsprachige Version : eine translationsorientierte Analyse Marta Najman s. 115-139
Zum Forschungsstand der polnischen Textlinguistik Jan Sikora s. 141-153
Kształtowanie się koncepcji nauczania języka francuskiego dla potrzeb zawodowych Magdalena Sowa s. 155-170
Techniki i podstawowe założenia translatorycznej adaptacji tekstów dydaktycznych na przykładzie tekstów z zakresu ekonomii Katarzyna Szpotakowska s. 173-185
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und seine polnische Übersetzung : Teilergebnisse einer kritischen Translationsanalyse Alicja Sztuk s. 187-204
Analiza tłumaczeń interlingwalnych a parametry okulograficzne Ewa Zwierzchoń-Grabowska s. 205-213
"Überlegungen zur deutschen Sprache in Österreich. Linguistische, sprachpolitische und soziolinguistische Aspekte der österreichischen Varietät", Dalibor Zeman, Hamburg 2009 : [recenzja] Reinhold Utri Dalibor Zeman (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Filmübersetzung", Anne Pannier, Kathlen Brons, Annika Wisnewski, Marleen Weibach, Frankfurt am Main 2012 : [recenzja] Elżbieta Plewa Kathlen Brons (aut. dzieła rec.) Anne Pannier (aut. dzieła rec.) Marleen Weibach (aut. dzieła rec.) Annika Wisnewski (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Aktuelles zu Wirtschaft und Politik Polens", Włodzimierz Kafka, Anna Majkiewicz, Joanna Ziemska, Katarzyna Zubik, Warszawa 2008 : [recenzja] Maria Trela Włodzimierz Kafka (aut. dzieła rec.) Anna Majkiewicz (aut. dzieła rec.) Joanna Ziemska (aut. dzieła rec.) Katarzyna Zubik (aut. dzieła rec.) s. 220-222
40 lat Zakładu Glottodydaktyki Instytutu Germanistyki UW (1972-2012) Anna Jaroszewska s. 223-231