Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2010, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lingwistyka stosowana - perspektywy i strategie rozwoju : konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej i Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Sambor Grucza s. 7-8
Nowe spojrzenie na przekład : podobieństwo, granice ekwiwalencji i rekonceptualizacja Barbara Lewandowska-Tomaszczyk s. 9-31
Przekład audiowizualny, werbo-wizualny czy intersemiotyczny : różne wymiary tej samej rzeczywistości? Teresa Tomaszkiewicz s. 33-44
Pojęcie transformacji przekładowych w kontekście statusu tłumacza Roman Lewicki s. 45-52
Perspektywy badań nad językami specjalistycznymi Stanisław Gajda s. 53-59
Komunikacja specjalistyczna na studiach filologicznych : podstawy lingwistyczne i profile kompetencyjne Zofia Berdychowska s. 61-70
Glottodydaktyka jako nauka Maria Dakowska s. 71-86
Lingwistyczne i dydaktyczne podstawy kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego Władysław T. Miodunka s. 87-98
Język pierwszy dziecka : od nabywania do kształcenia kompetencji językowej i komunikacyjnej Bernadeta Niesporek-Szamburska s. 99-112
Intelligenzarten und Dolmetschen : einige Bemerkungen zu Howard Gardners Theorie der vielfachen Intelligenz Anna Bajerowska s. 113-123
Analyse von Texten aus dem Sprachbereich Wirtschaft für den Fachsprachenunterricht Wirtschaftsdeutsch für angehende Dolmetscher Agnieszka Dickel s. 125-137
When law goes pop : teaching Legal English through TV courtroom shows Andrzej Dąbrowski s. 139-148
Typologia dialogu Katarzyna Garlacz-Sobczyk s. 149-166
Nowe platformy dydaktyczne : Lingwistycznie Inteligentne Systemy Translo- i Glottodydaktyczne (LISTiG) Sambor Grucza s. 167-176
Extensive reading and vocabulary development Katarzyna Hryniuk s. 177-183
Zur Frage des gemeinsamen Interessensobjekts der Linguistik und Rechtswissenschaft : Sprache und Recht Iwona Jacewicz s. 185-195
Senior - (nie)zwykły uczeń w centrum zainteresowania glottodydaktyki Joanna Kic-Drgas s. 197-207
Dydaktyka niemieckiego języka specjalistycznego prawa i ekonomii w praktyce : koncepcja serii podręczników "Polens Wirtschafts- und Rechtssystem" Magdalena Olpińska-Szkiełko s. 209-217
Zum ontologischen und komponentalen Status von Versicherungsfachsprachen Joanna Osiejewicz s. 219-245
Przyswajanie języków przez osoby niewidome od urodzenia Agnieszka Świrko s. 247-255
Nowe kierunki w badaniach nad gramatyką i leksykonem Paweł Szerszeń s. 257-264
Cechy fonostylistyczne mowy spontanicznej w tekstach czytanych : analiza akustyczna oraz implikacje dydaktyczne Robert Skoczek s. 265-278
Migrantenliteratur im DaF-Unterricht : Potential für das interkulturelle Lernen Reinhold Utri s. 279-290
"Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem", Lesław Cirko, Wrocław 2009 : [recenzja] Sambor Grucza Lesław Cirko (aut. dzieła rec.) s. 291-296
"Glottodydaktyka a hiperteksty internetowe ( = Języki, Kultury, Teksty, Wiedza 12)", Paweł Szerszeń, Warszawa 2010 : [recenzja] Renata Czaplikowska Paweł Szerszeń (aut. dzieła rec.) s. 296-298
"Fremdsprachliches Hörverstehen im Erwachsenen alter. Theoretische und empirische Grundlagen zur adressatengerechten und integrativen Förderung der Hörverstehenskompetenz am Beispiel Deutsch als Fremdsprache in Polen", Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Poznań 2009 : [recenzja] Sylwia Pieklarz Sylwia Sylwia Adamczak-Krysztofowicz (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Grundlagen der Fremdsprachendidaktik", Renata Czaplikowska, Artur Kubacki, Kraków 2010 : [recenzja] Aleksandra Łyp-Bielecka Renata Czaplikowska (aut. dzieła rec.) Artur Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 302-304
"Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemiecki", Artur Dariusz Kubacki, Warszawa 2009 : [recenzja] Piotr Iwan Artur Dariusz Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 304-307
"Mały słownik terminów teorii tekstu", Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Katarzyna Wyrwas, Warszawa 2005 : [recenzja] Mariusz Mela Katarzyna Sujkowska-Sobisz (aut. dzieła rec.) Katarzyna Wyrwas (aut. dzieła rec.) s. 307-311
"Fremdsprachliche Lehr-Lern-Vorgänge im kodematischen Blickfeld", Marian Szczodrowski, Gdańsk 2009 : [recenzja] Adam Szeluga Marian Szczodrowski (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Informacja w biznesie", Stefan Forlicz, Warszawa 2008 : [recenzja] Jan Łompieś Stefan Forlicz (aut. dzieła rec.) s. 313-321
"The Linguistics of Football", eds. Eva Lavric et al., Tübingen 2008 : [recenzja] Janusz Taborek Eva Lavric (aut. dzieła rec.) s. 321-326
"19. Meaning in Translation", eds. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Marcel Thelen, Peter Lang 2010 : [recenzja] Justyna Zając Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (aut. dzieła rec.) Marcel Thelen (aut. dzieła rec.) s. 326-330
"United Kingdom at a Glance", Roman Ociepa, Bielsko-Biała 2010 : [recenzja] Sylwia Tyszka Roman Ociepa (aut. dzieła rec.) s. 331-335
"Unilex. Universitätswörterbuch Deutsch-Polnisch. Ein Leitfaden zur studentischen Mobilität. Słownik uniwersytecki niemiecko-polski. Poradnik mobilności studenckiej", Agnieszka Błażek, Aleka Rapti, Burkhard Schaeder, Warszawa 2010 : [recenzja] Monika Bielińska Agnieszka Błażek (aut. dzieła rec.) Aleka Rapti (aut. dzieła rec.) Burkhard Schaeder (aut. dzieła rec.) s. 335-337
Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit - Wielość i jedność germanistyki w skali światowej : XII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (Internationale Vereinigung für Germanistik, IVG), Warszawa - Uniwersytet Warszawski, 30.07 - 07.08. 2010 r. Sambor Grucza s. 339-343
Przemówienie Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG), prof. dr hab. dr. h.c. mult. Franciszka Gruczy otwierające XII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów. Warszawa, Uniwersytet Warszawski 30.07.2010 r. Franciszek Grucza s. 344-348
Przemówienie JMR Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. dr h. c. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow z okazji otwarcia XII Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów 30.07.2010 r. Katarzyna Chałasińska-Macukow s. 349-351
Sprawozdanie z VI Konferencji "Język trzeciego tysiąclecia: Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej - kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania?" zorganizowanej przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" :(Kraków 17-19 marca 2010) Paweł Szerszeń s. 351-353
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Stowarzyszenia Germanistów Polskich "Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik" : (Olsztyn 8-10 maja 2009) Adam Sitarek s. 353-357
Międzynarodowa konferencja "Translation: Theorie - Praxis - Didaktik [Przekład: teoria - praktyka - dydaktyka]", Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 17-19 września 2009 r. Anna Małgorzewicz s. 357-359