Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2012, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Lingwistyka Stosowana - Języki, teksty, dyskursy" : konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Instytut Filologii Germańskiej i Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM, 13-14 kwietnia 2012, Poznań - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Sambor Grucza s. 7-8
Na ścieżkach wieloznaczności, na drodze do precyzji. Germanistyczne ujęcia dyskursu : spojrzenie krytyczne Zofia Bilut-Homplewicz s. 9-18
Usprawnienie komunikacji pilot-wieża : zadanie dla lingwistyki języków specjalistycznych Anna P. Borowska s. 19-29
Przekład współczesnych tekstów arabskich : trudności pozorne i rzeczywiste Elżbieta Górska s. 31-39
Komunikacyjne i pragmatyczne aspekty przekładu tekstów prawnych i prawniczych : (na materiale języka polskiego i rosyjskiego) Jolanta Lubocha-Kruglik s. 41-48
Problemy i dylematy współczesnej lingwodydaktyki języka polskiego Jolanta Nocoń s. 49-64
Na co patrzy, a co widzi tłumacz a vista? Translatoryczne możliwości poznawcze okulografii Monika Płużyczka s. 65-74
Język w strukturze modularnej umysłu Barbara Sadownik s. 75-94
Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna wyzwaniem dla glottodydaktyki Teresa Siek-Piskozub s. 95-108
Materiały audiowizualne z podpisami a nauczanie języków obcych Teresa Tomaszkiewicz s. 109-119
Między sacrum a profanum, czyli językowy obraz dwóch papieży w tekstach prasowych Karolina Waliszewska s. 121-133
Tekst specjalistyczny w dydaktyce uniwersyteckiej Zenon Weigt s. 135-144
Tekst w komunikacji zapośredniczonej komputerowo Ewa Żebrowska s. 145-154
Język a myślenie : kilka krytycznych refleksji dotyczących rozważań tej relacji Sambor Grucza s. 155-173
Związki frazeologiczne jako źródło błędów w kontekście językowego obrazu świata : (na materiale języka polskiego i języka niemieckiego) Izabela Bawej s. 175-188
Die "Fröhliche-guten-Tag-Anzeige" zwischen Familienanzeige und bimodaler Kontakttextsorte Bernd Spiller s. 189-200
Das Problem der Bewältigung von Fremdheit in der Translation - Positionen und Perspektiven in der Translationswissenschaft Jerzy Żmudzki s. 201-214
"Übersetzer der bewegten Bilder. Audiovisuelle Übersetzung - ein neuer Ansatz", Małgorzata Korycińska-Wegner, Frankfurt am Main 2011 : [recenzja] Sambor Grucza Małgorzata Korycińska-Wegner (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren", hrsg. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz et al., Poznań 2011 : [recenzja] Katarzyna Trojan Sylwia Adamczak-Krysztofowicz (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Researching Discourse in Business Genres. Cases and Corpora", red. Paul Gillaerts et al., Bern 2012 : [recenzja] Justyna Zając Paul Gillaerts (aut. dzieła rec.) s. 222-229
"Deutsch-polnische Entdeckungen. Projektarbeit zur Förderung interkultureller Kompetenz in Schule und Studium. Theoretische Grundlagen und praktische Lernmaterialien", Angela Schmidt-Bernhardt, Antje Stork, Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Paweł Rybszleger, Marburg 2011 : [recenzja] Marta Janachowska-Budych Sylwia Adamczak-Krysztofowicz (aut. dzieła rec.) Paweł Rybszleger (aut. dzieła rec.) Angela Schmidt-Bernhardt (aut. dzieła rec.) Antje Stork (aut. dzieła rec.) s. 229-232
Sprawozdanie z sesji naukowej "Il Risorgimento, l'Europa, la Polonia. Tra il mito e la realtà", Rzym, Polska Akademia Nauk, 17.11.2011 r. Piotr Podemski s. 233-235
Międzynarodowa konferencja szkoleniowa "SummerTrans IV - Sprachenvielfalt in der EU und Translation. Translationstheorie trifft Translationspraxis", Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 04-13 lipca 2011 r. Łukasz Solarz s. 235-238
    Zacytuj
  • Udostępnij