Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2016, Numer 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczniowskie sposoby i strategie pracy z podręcznikiem do nauki języka angielskiego w obrazowaniu okulograficznym Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska s. 1-22
Die Entdeckung des „Selbstverständlichen in einem neuen Licht“. Interkulturelles Lernen durch Spracharbeit und -reflexion im universitären Kontext Beate Baumann s. 23-31
Technologie mobilne w nauczaniu języków obcych – w opinii nauczycieli języków obcych Elżbieta Gajek s. 33-46
Wiedza akcentologiczna w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych Bogumił Gasek s. 47-59
Komunikacja na pokładzie samolotu jako wyzwanie dla dydaktyki języków obcych Jacek Karpiński s. 61-75
Glottodydaktyka dwujęzyczna - przegląd polskiej i angielskiej terminologii Marcin Łączek s. 77-89
Jak piękny jest ludzki głos! Techniki wizualizacji, mierzenia i deskrypcji ludzkiego głosu Mariusz Mela Virginia Schulte s. 91-103
What kind of /r/ is linking /r/? An analysis of the realization of linking /r Marcin Mizak s. 105-117
Planowanie kursu języka specjalistycznego: problemy i wyzwania metodyczne przyszłych nauczycieli języka francuskiego Magdalena Sowa s. 119-135
Zum Übersetzungsproblem melischer Texte am Beispiel des Lieds „Wilcza zamieć” und seiner deutschen Übertragung Emil Daniel Lesner s. 137-147
Podejście zadaniowe w antropocentrycznej translodydaktyce akademickie Anna Małgorzewicz s. 149-165
Podejście międzykulturowe a rozwijanie kompetencji translatorskie Mariusz Marczak s. 167-183
Kompetencje tłumaczeniowe w ramach tłumaczenia a vista Monika Nader-Cioczek s. 185-194
Tłumaczenie konsekutywne w wykonaniu zaawansowanego studenta kursu tłumaczenia ustnego – analiza wyników i głównych problemó Mieczysław Nasiadka s. 195-204
Prawnomiędzynarodowe aspekty tłumaczenia traktatów Joanna Osiejewicz s. 205-215
Problem asymetrii kulturowej w niderlandzkich i angielskich przekładach wybranych polskich powieści współczesnych Katarzyna Tryczyńska s. 217-228
Ekwiwalencja translacyjna – próba określenia jej aktualnego statusu jako zjawiska i terminu w ogólnej perspektywie translatorycznej Jerzy Żmudzki s. 229-242
"Tłumaczenie a vista. Rozważania teoretyczne i badania eyetrackingowe", Monika Płużyczka, Warszawa 2015 : [recenzja] Sambor Grucza Monika Płużyczka (aut. dzieła rec.) s. 243-246