Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2015, Numer 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Freundlich oder feindlich? : zur illokutionären Struktur und phonetischen Realisierung von indirekten supportiven und derogativen Sprechakten am Beispiel von Scheinbeleidigungen (mock impoliteness) Bistra Andreeva Silvia Bonacchi s. 1-19
Aviation Dutch? : próba definicji Jacek Karpiński s. 21-31
Pluricentryzm w niemiecko-polskich słownikach ogólnych i specjalistycznych Artur Dariusz Kubacki s. 33-46
Korzystanie ze słowników elektronicznych jako strategia rozwiązywania problemów językowych : o świadomości leksykograficznej studentów germanistyki Magdalena Lisiecka-Czop s. 47-59
Kognitywne konsekwencje tworzenia tekstów pisanych Jan B. Łompieś s. 61-73
Gramatyka żądania : uwagi na temat struktury wyrażeń zawierających żądania Jan Sikora s. 75-81
Ulotka kulturalna jako pisemna forma komunikacji pomiędzy organizatorem a publicznością – kilka uwag o funkcji i środkach językowych Grażyna Strzelecka s. 83-92
Analogia i metafora a istota związków ludzkich (osób zbiorowych) Rafał Szubert s. 93-102
Podobieństwa i różnice w sposobach konceptualizacji wybranych nazw owoców w języku polskim i rosyjskim Krzysztof Świrko s. 103-110
Autonomia intelektualna neofilologa : o relacjach miedzy teorią a praktyką i roli dialogu w zawodach językowych Weronika Wilczyńska s. 111-130