Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2017, Numer 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ontologie terminologiczne jako cyfrowe reprezentacje wiedzy Anna Bajerowska s. 1-8
Metafory konwencjonalne i kreatywne w dyskursie migracyjnym – analiza semantyczno-pragmatyczna Magdalena Filar s. 9-21
Czy zagadkowy dysk z Fajstos w istocie zawiera odciśnięty w glinie zapis tekstu w pewnym języku naturalnym? Mirosław Gajer s. 23-37
Metaphoric expressions in business communication Elżbieta Jendrych s. 39-53
Słowniki dwujęzyczne i ich użytkownicy w świetle recenzji konsumenckich na portalach internetowych Magdalena Lisiecka-Czop s. 55-70
Strategie komunikacyjne w dyskursie prawniczym (na materiale mów obrończych F. Plewaki) Jolanta Lubocha-Kruglik s. 71-81
Na marginesie metawiedzy i metakompetencji tekstotwórczej naukowca Jan B. Łompieś s. 83-94
Od ‚ψάλτης‘ do ‚כנוֹרִ◌‘? Od ‚pslates‘ do ‚psalty‘? Dowody empiryczne pracy poznawczej tłumacza – autora polskich neologizmów specjalistycznych z zakresu hymnografii i muzyki bizantyjskiej Grzegorz Pawłowski s. 95-114
„Komentuj na blogu”: interakcje w blogosferze jako przedmiot badań w analizie dyskursu internetowego Joanna Pędzisz s. 115-126
Uwagi na temat illokutywnej funkcji asertywów Jan Sikora s. 127-133
Wybrane aspekty mowy nienawiści w Polsce Hadrian Lankiewicz Anna Szczepaniak-Kozak s. 135-147
Deutsche rhetorizitätserzeugende Abtönungspartikeln und ihre polnischen Äquivalente Magdalena Szulc-Brzozowska s. 149-166
The use of the selected lexical and function words (to, there, before) by L2 Polish users at different proficiency levels Artur Świątek s. 167-173
Medyczny opis przypadku w służbie lekarzom, studentom i pacjentom Magdalena Zabielska s. 175-186
Macrostructures and microstructures of multilingual LSP dictionaries Anna Zagórska s. 187-199
"Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende", Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki, Chrzanów 2016 : [recenzja] Katarzyna Sowa-Bacia Renata Czaplikowska (aut. dzieła rec.) Artur Dariusz Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"DaF unterrichten: Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache", Hans-Jürgen Hantschel [et al.], [b.m.w.] 2013 : [recenzja] Renata Czaplikowska Michaela Brinitzer (aut. dzieła rec.) Hans-Jürgen Hantschel (aut. dzieła rec.) Sandra Kroemer (aut. dzieła rec.) Monika Möller-frorath (aut. dzieła rec.) Lourdes Ros (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Business English", Elżbieta Jendrych, Warszawa 2015 : [recenzja] Marcin Łączek Elżbieta Jendrych (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Sprawozdanie z konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej i Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego "Lingwistyka Stosowana. 35 lat PTLS", Warszawa, 15-16 kwietnia 2016 r. Marcin Łączek s. 210-213