Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2014, Numer 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tekst podręcznikowy i jego odbiorca pod lupą lingwisty Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska s. 1-10
Problemy z użyciem przedimków w pisemnej produkcji w języku trzecim : analiza psycholingwistyczna i implikacje glottodydaktyczne Zofia Chłopek s. 11-23
Exposure of Polish learners of languages for legal purposes to law-related pop culture Andrzej Dąbrowski s. 25-35
Glottodydaktyka porównawcza jako nowa subdyscyplina glottodydaktyki Przemysław E. Gębal s. 37-49
Rola edukacji aktywnej w przezwyciężaniu wyuczonej bezradności na lekcji języka obcego Magdalena Kolber s. 51-60
Znaczenie Internetu w nauczaniu języka niemieckiego na przykładzie platformy wsipnet.pl Marek Laskowski s. 61-75
Space conceptualization and motion verbs in Polish and French as foreign languages Urszula Paprocka-Piotrowska s. 77-94
Teoria a praktyka testowania rozumienia ze słuchu : na przykładzie testów maturalnych z języka niemieckiego Emilia Podpora-Polit s. 95-101
Wędrówka po równoważni, czyli próba krytycznego spojrzenia na nauczanie "języka biznesu" na filologii germańskiej na przykładzie zajęć z niemieckiego języka gospodarki Grażyna Strzelecka s. 103-109
Wykorzystanie programu IBM SPSS Statistics w ocenie jakości kształcenia na kierunku językoznawstwo stosowane Przemysław Grzonka Sonia Szramek-Karcz Maciej Wolny s. 111-124