Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2010, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O tekstach nazywanych "ustawami", językowych brakach ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" lingwistyce legislatywnej Franciszek Grucza s. 7-39
Kilka uwag na temat tłumaczenia wtórnych tekstów wspólnotowych Justyna Zając s. 27-240
Główne tezy antropocentrycznej teorii języków Sambor Grucza s. 41-68
Zum Gegenstand der anthropozentrischen Kulturwissenschaft Silvia Bonacchci s. 69-81
Mündliche Fehlerkorrektur im DaF-Unterricht Luiza Ciepielewska s. 84-92
Samoocena kompetencji językowych studentów uczących się angielskiego języka biznesu : badanie ankietowe Elżbieta Jendrych Beata Pułaska-Turyna Halina Wiśniewska s. 93-112
Rola refleksji w nauczaniu języków obcych Joanna Kic-Drgas s. 113-120
Błędy fonetyczne Białorusinow uczących się języka polskiego Radosław Kaleta s. 121-132
Pisanie kreatywne na poziomie szkoły średniej Marek Laskowski s. 133-143
The factors that infl uence the perceptibility of Free Indirect Speech Alina Leskiv s. 145-150
Imiona słowiańskie w antroponimii mieszczan i chłopów Wołynia w XVI w. : przyczynek do dydaktyki języka ukraińskiego jako obcego Irena Mytnik s. 151-159
Podejście do błędu językowego w glottodydaktyce Agnieszka Pawłowska s. 161-169
Instrukcja obsługi jako środek komunikacji typu specjalista-niespecjalista Małgorzata Szuk-Bernaciak s. 171-180
Strategies in interpreting : issues, controversies, solutions Małgorzata Tryuk s. 181-194
Translatoryczna myśl postmodernistyczna : intertekstualny model przekładu Dorota Urbanek s. 195-201
Der Mensch im Mittelpunkt : Sokrates, H. v. Schoenebeck, F. Grucza und ihre anthropozentrischen Ansichten im interdisziplinären Vergleich Reinhold Utri s. 203-215
Einige Bemerkungen zur Übersetzung der Fachtexte Agnieszka Vogelgesang-Doncer s. 217-226
Kultura jako cecha dystynktywna języka Tomasz Zygmunt s. 241-249
Massenmediale Texte Ewa Żebrowska s. 251-259
Polska szkoła lingwistyki stosowanej : kilka uwag na kanwie monografi i F. Gruczy pt. "Lingwistyka stosowana. Zarys jej historii, zadań i dokonań" Paweł Szerszeń s. 261-269
"Werbung und Werte. Mitel ihrer Versprachlichung im Deutschen und Polnischen", Joanna Golonka, Wiesbaden 2009 : [recenzja] Sambor Grucza Joanna Golonka (aut. dzieła rec.) s. 271-275
"Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie internetowej prezentacji przedsiębiorstw", Marcin Maciejewski, Poznań 2009 : [recenzja] Sambor Grucza Marcin Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 275-279
"Problems of Transcription in a multilanguage dictionary", Julia Ostanina-Olszewska, Warszawa 2009 : [recenzja] Katarzyna Malesa Julia Ostanina-Olszewska (aut. dzieła rec.) s. 279-280
"Biomedizin als sprachliche Kontroverse. Die Thematisierung von Sprache im öffentlichen Diskurs zur Gendiagnostik", Silke Domasch, Berlin-New York 2007 : [recenzja] Anna Bajerowska Silke Domasch (aut. dzieła rec.) s. 281-285
"Język niemiecki kluczem do języka angielskiego. Język angielski kluczem do języka niemieckiego. Gramatyka konfrontatywna niemiecko-angielska w ćwiczeniach", Lucyna Wille, Zdzisław Wawrzyniak, Zielona Góra 2005 : [recenzja] Izabela Bawej Zdzisław Wawrzyniak (aut. dzieła rec.) Lucyna Wille (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"Lexikon der juristischen Fachbegriffe", Monika Pawęska, Warszawa 2008 : [recenzja] Martyna Ocalewicz Monika Pawęska (aut. dzieła rec.) s. 288-293
"Teacher Cognition and Language Education. Research and Practice", Simon Borg, London 2006 : [recenzja] Grażyna Kiliańska-Przybyło Simon Borg (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"(1) Pragmatik von Aufforderungshandlungen im Deutschen, Polnischen und Russischen ; (2) Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku niemieckim, polskim i rosyjskim ; (3) Прагматика побудителиых речевых актов в немецком, полском и русском языках", Urszula Kantorczyk, Ewa Komorowska, Ирина Павловна, Татъяна Михайловна Веселовская, Szczecin-Rostock 2008 : [recenzja] Agnieszka Kubiczek Urszula Kantorczyk (aut. dzieła rec.) Ewa Komorowska (aut. dzieła rec.) Irina Pavlovna Lysakova (aut. dzieła rec.) Tat'âna Mihajlovna Veselovskaâ (aut. dzieła rec.) s. 295-300
"Sprachhandeln und Medienstrukturen in der politischen Kommunikation", hrsg. Stefan Habscheid, Michael Klemm, Tübingen-Niemeyer 2007 : [recenzja] Waldemar Czachur Stefan Habscheid (aut. dzieła rec.) Michael Klemm (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Internationalismen in der Fachsprache der Gastronomie und Kochkunst im fünfsprachigen Vergleich", Marta Turska, Frankfurt am Main 2009 : [recenzja] Ilona Kromp Marta Turska (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy", red. Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała, Wrocław 2009 : [recenzja] Anna Bajerowska Zofia Bilut-Homplewicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Czachur (aut. dzieła rec.) Marta Smykała (aut. dzieła rec.) s. 306-313
"The Educational Approach to Language Teaching", Mikołaj Rychło, Warszawa 2008 : [recenzja] Marcin Zielkiewicz Mikołaj Rychło (aut. dzieła rec.) s. 313-317
Sprawozdanie z konferencji Instytutu Filologii Germańskiej w Poznaniu "Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik" : (Poznań, 27-28 marca 2009) Reinhold Utri s. 319-322
Sprawozdanie z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur", Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku : (Słupsk 24-25 września 2009) Paweł Szerszeń s. 323-327