Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2013, Numer 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Audyt komunikacyjny w przedsiębiorstwie : nowy przedmiot zainteresowania lingwistyki Justyna Alnajjar s. 7-20
Poprawność polityczna a problem ekwiwalencji polskich i niemieckich żeńskich nazw osobowych Paweł Bąk s. 27-41
Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych a instytucjonalny kontekst edukacyjny Mariola Jaworska s. 43-52
Tablety i smartfony : nowe narzędzia glottodydaktyczne Marta Kaliska s. 54-66
Wortschatzlehren und -lernen mit Hilfe von Web 2.0-Werkzeugen Aleksandra Łyp-Bielecka s. 67-79
Socjokognitywna kompetencja tłumacza w procesie translacji Anna Małgorzewicz s. 81-91
Konstrukty świadomości komunikacyjnej w kształceniu obcojęzycznym Kazimiera Myczko s. 93-102
Między fachowością a ekspresją językową : o niektórych swoistych cechach komunikacji giełdowej Krzysztof Nycz s. 103-116
O strategiach w komunikacji egzolingwalnej w warunkach formalnych Sebastian Piotrowski s. 117-131
Dyskurs : brakujące ogniwo nierozerwalności kultury i języka, czyli o integracji w kształceniu neofilologów Weronika Wilczyńska s. 133-152
Umiejętności receptywne a realizacja tonemów języka chińskiego Aneta Stal Ewa Zajdler s. 153-164
Language mosaic and its place in developing young L2 learner operational thought Joanna Zawodniak s. 165-175
Holizm funkcjonalny w perspektywie translatoryki antropocentrycznej Jerzy Żmudzki s. 177-187
"Erwerbstheoretische und glottodidaktische Aspekte des frühen Zweitspracherwerbs. Sprachentwicklung der Kinder im natürlichen und schulischen Kontext", Aldona Sopata, Poznań 2009 : [recenzja] Sambor Grucza Aldona Sopata (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Global Interactions in English as a Lingua Franca. How written communication is changing under the infl uence of electronic media and new contexts of use", Franca Poppi, Bern [etc.] 2012 : [reecnzja] Justyna Alnajjar Franca Poppi (aut. dzieła rec.) s. 194-199
"Translation Studies and Eye-Tracking Analysis", red. Sambor Grucza, Monika Płużyczka, Justyna Zając, Frankfurt Kamila Formela Sambor Grucza (aut. dzieła rec.) Monika Płużyczka (aut. dzieła rec.) Justyna Zając (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze", Bronisława Ligara, Wojciech Szupelak, Kraków 2012 : [recenzja] Alicja Sztuk Bronisława Ligara (aut. dzieła rec.) Wojciech Szupelak (aut. dzieła rec.) s. 202-206
Sprawozdanie z konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej "Języki - Teksty - Akty komunikacyjne", Olsztyn, 5-6 kwietnia 2013 r. Anna Kapuścińska s. 207-209
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Sprachliche Aggression: Begriffsbestimmung, Untersuchungsmethoden, Fallstudien. Verbal Aggression: Conceptual Determination, Research Methods, Case Studies", Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, Uniwersytet Warszawski, 23-24 maja 2013 r. Mariusz Mela s. 210-216