Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2017, Numer 23

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyferencjacja zadań badawczych awialingwistyki na tle bieżących potrzeb lotnictwa Anna P. Borowska s. 1-14
O języku niemieckim w Polsce : stereotypy i wyobrażenia na przestrzeni wieków Jarochna Dąbrowska-Burkhardt s. 15-25
KOgnitywne badania nad semantyką tekstu z perspektywy angloamerykańskiej i z perspektywy germanistycznej Magdalena Filar s. 27-38
Analiza zagadnień związanych z próbami odczytania dysku z Fajstos w kontekście występowania na jego powierzchni zagadkowych wzorów geometrycznych Mirosław Gajer s. 39-46
Lexical Minimum (Re)Defined Marek Łukasik s. 47-63
Sprachführer für besondere Zwecke : (am Beispiel des Deutschen und des Polnischen) Renata Nadobnik s. 65-78
Problemy i wyzwania polityki terminologicznej na przykładzie baz danych terminologicznych Alicja Sztuk s. 79-90
Zróżnicowanie wyników testu na rozumienie zjawisk gramatycznych jako wskaźnik zindywidualizowanych procesów nabywania języka drugiego w grupie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Małgorzata Bielicka s. 91-105
Polityka językowa przedsiębiorstwa a planowanie kursu języka specjalistycznego na przykładzie branży informatycznej Joanna Kic-Drgas s. 107-117
Strategie współtworzenia tekstów w procesie glottodydaktycznym Krzysztof Kotuła s. 119-133
Rozważania o zmiennym charakterze motywacji na lekcji języka angielskiego jako obcego wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Mariusz Kruk Joanna Zawodniak s. 135-149
Ocena wiedzy i kompetencji przedmiotowych jako element dydaktyki języka obcego dla celów biznesowych w programie studiów wyższych Jolanta Łącka-Badura s. 151-165
Funkcja facylitacyjna angielskiej polityki oświatowej w zakresie kształcenia mniejszości etnicznych : (przypadek inspektoratu oświaty w Milton Keynes) Marcin Łączek s. 167-179
Kształcenie nauczycieli języków obcych jako interdyscyplinarny przedmiot poznania naukowego : refleksja metaglottodydaktyczna na temat relacji między glottodydaktyką a pedagogiką Izabela Orchowska s. 181-195
O tworzeniu i technikach przekładu tzw. "easter eggów" na wybranych przykładach z trylogii gier komputerowych "Wiedźmin" i jej tłumaczenia na język niemiecki Emil Daniel Lesner s. 197-211
Typy translatorów automatycznych w tłumaczeniu metafor Mieczysław Nasiadka s. 213-227