Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2016, Numer 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Error Analysis Approach for the Assessment of Automatic Translation de la Cruz-Cabanillas Cristina Tejedor-Martínez s. 1-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Złożenia i związki frazeologiczne w tekście i w przekładzie : implikacje dla dydaktyki przekładu Magdalena Filar s. 11-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tutoring akademicki jako metoda kształcenia kompetencji translatorskiej – opis projektu Jolanta Hinc s. 23-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tłumaczenie a vista w dydaktyce innych rodzajów translacji Monika Nader-Cioczek s. 37-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy „glazen huizen" to nadal „szklane domy Żeromskiego"? : tłumacz a kulturowe uwarunkowania przekładu Katarzyna Tryczyńska s. 47-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Deutsch – polnische Zusammenarbeit im Selbstverwaltungsbereich : ein Rückblick aus der Perspektive eines Übersetzers Piotr Uściłowski s. 59-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Międzykulturowość w refleksyjnym nauczaniu języków na przykładzie polskiego jako obcego : perspektywa antropologiczna Monika J. Nawracka s. 73-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nauczanie dorosłych : nowe wyzwania : na przykładzie indywidualnych zajęć języka rosyjskiego z klientem biznesowym Anna Szafernakier-Świrko s. 87-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dydaktyka „języka ekonomii" (II) : teksty ekonomiczne, ich gatunki i komponenty oraz metody uczenia „języka ekonomii" Paweł Szerszeń s. 95-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Language attrition – implications for second Małgorzata Szupica-Pyrzanowska s. 109-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekspozycja na język tonalny a wrażliwość słuchowa Aneta Stal Ewa Zajdler s. 121-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Gramatyka kontrastywna. Wprowadzenie do niemiecko-polskiej gramatyki kontrastywnej", Norbert Morciniec, Wrocław 2014 : [recenzja] Hanka Konieczna-Zięta Norbert Morciniec (aut. dzieła rec.) s. 135-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Einführung in die germanistische Linguistik", Elke Hentschel, Theo Harden, Bern 2014 : [recenzja] Luiza Ciepielewska-Kaczmarek Theo Harden (aut. dzieła rec.) Elke Hentschel (aut. dzieła rec.) s. 139-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer Magdalena Łomzik Artur Dariusz Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 143-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im translatorischen und glottodidaktischen Paradigma, 9-11.10.2015 r., Uniwersytet Wrocławski Kwiryna Proczkowska s. 145-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bericht über die Internationale wissenschaftliche Jubiläumskonferenz "Angewandte Linguistik: Erfahrungen und Perspektiven", Poznań 16-17.10.2015 Magdalena Jaszczyk Anna Marko s. 147-149
  Zacytuj
 • Udostępnij