Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2017, Numer 24

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
«Agrément» w słowniku przekładowym : między teorią a praktyką Ewa Białek s. 1-21
Rozszerzenie podstaw rekonstrukcji mentalnych procesów translacyjnych a wyniki badań okulograficznych i ankietowych Anna Bonek s. 23-35
Precyzja języka prawnego jako przykład precyzji języka fachowego Urszula Bukowska-Pelc s. 37-43
Pojęcie "Wspólnota międzynarodowa" w retoryce Międzynarodowego trybunału Sprawiedliwości Izabela Gawłowicz s. 45-56
Termin "scientology church" w translacji języka prawnego w perspektywie języka kościelnego Małgorzata W. Greßler s. 57-67
Herrenstand - panský stav - stan panów : trudności w tłumaczeniu i wprowadzaniu do obiegu naukowego pojęć historycznych o złożonym charakterze prawno-administracyjnym i społeczno-kulturowym Jarosław Kuczer s. 69-81
Współpracę kształtuje dialog - komunikowanie się związków zawodowych z pracownikami Izabela Gawłowicz Sławomir Maciejewski s. 83-94
Język aktów pranych a ekskluzja społeczna imigrantów w sytuacji nieregularnej Joanna Markiewicz-Stanny s. 95-107
Intratextuelle Verweise - Kohäsionsstiftung in Rechtstexten, dargestellt am Beispiel der Textsorte «Habilitationsordnung» Jarosław Aptacy Beata Mikołajczyk s. 109-138
Pojęcie komunikacji elektronicznej w doktrynie i aktach prawnych Aleksandra Monarcha-Matlak s. 139-148
Sprawiedliwość językowa w prawie środowiska : ludy tubylcze a narody Unii Europejskiej Joanna Osiejewicz s. 149-163
Interpretacja postanowień konwencji międzynarodowych zawierających normy o charakterze cywilnoprawnym Dorota Ambrożuk Krzysztof Wesołowski s. 165-176