Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2015, Numer 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autorefleksja i samoocena przyszłych nauczycieli języka niemieckiego jako jedno z kryteriów weryfikacji sposobu ich kształcenia Magdalena Białek s. 1-14
Specyficzne cechy wielojęzyczności indywidualnej nabywanej w kontekście szkolnym : analiza na przykładzie studentów specjalności filologia angielska z językiem dodatkowym - język niemiecki Joanna Boratyńska-Sumara s. 15-33
Miejsca pamięci narodowej w nauczaniu języków obcych : cele i sposoby łączenia aktywności poznawczych uczniów z przeżyciami emocjonalnymi Sebastian Chudak s. 35-46
Wyrazy zapożyczone w nauce języka : wybrane aspekty ekwiwalencji znaczeniowej w języku polskim i rosyjskim Tatiana Kwiatkowska s. 47-56
Efektywność kreatywnych metod w rozwijaniu kompetencji językowych studentów w zakresie języka angielskiego Marcin Łączek s. 57-67
Transfer w kontekście dydaktyki językowej doby postkomunikacyjnej Izabela Nowak s. 69-80
O transferencji wiedzy naukowej i subiektywnych poglądów na temat kształcenia nauczycieli języków obcych na podstawie rezultatów metaanalizy artykułów opublikowanych na łamach "Neofilologa" Izabela Orchowska s. 81-96
DaF oraz EFL w ujęciu komplementarnym Łukasz Marek Plęs s. 97-105
Etiudy fonetyczne : nauczanie wymowy sztuką Małgorzata Żytyńska s. 107-117
"Pronunciation in EFL Instruction. A Research-Based Approach", Jolanta Szpyra-Kozłowska, Bristol [etc.] 2015 : [recenzja] Marcin Łączek Jolanta Szpyra-Kozłowska (aut. dzieła rec.) s. 119-122