Tytuł Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
ISSN 2080-4814
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik
2011, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lingwistyka Stosowana : aktualne paradygmaty badawcze Sambor Grucza s. 7-9
Nauczanie języka przez treść : założenia i rozwój koncepcji Halina Chodkiewicz s. 11-29
Trafność i rzetelność w badaniach glottodydaktycznych Anna Michońska-Stadnik s. 31-40
Paradygmaty badawcze w nauczaniu wymowy Ewa Waniek-Klimczak s. 41-51
Skuteczność nauczania drugiego języka obcego : próba zastosowania wyników badań w praktyce Halina Widła s. 53-67
Przekład literacki w Polsce : stan badań nad jego historią i postulaty na przyszłość Monika Adamczyk-Garbowska s. 69-74
On langauge(s) of the law and a guiding principle in translating statutory texts Barbara Z. Kielar s. 75-86
Przekładoznawstwo w kontekście lingwistyki stosowanej Roman Lewicki s. 87-93
Antropocentryczna teoria języków ludzkich jako podstawa dydaktyki translacji : (na przykładzie programu studiów kształcących tłumaczy kabinowych) Konrad Klimkowski s. 95-110
Afazja a bilingwizm Jolanta Panasiuk s. 111-135
Interpersonalność jako cecha tekstów naukowych na przykładzie przedmowy do monografii naukowej Beata Mikołajczyk s. 137-148
Lingwistyka antropocentryczna a badania okulograficzne Sambor Grucza s. 149-162
Odzwierciedlenie percepcji osób widzących w opisie dla osób niewidomych : badania okulograficzne nad audiodeskrypcją Agnieszka Chmiel Iwona Mazur s. 163-180
Okulograficzne wsparcie badań nad procesem tłumaczenia a vista Monika Płużyczka s. 181-189
Okulograficzne wsparcie badań nad procesem czytania Katarzyna Hryniuk s. 191-198
Okulograficzne wsparcie badań nad procesem tłumaczenia pisemnego Ewa Zwierzchoń-Grabowska s. 199-210
Okulograficzne wsparcie badań nad procesem tłumaczenia audiowizualnego Elżbieta Plewa s. 211-220
Kilka uwag lingwistycznych na temat tekstów z zakresu prawa Ewa Bartoszewicz s. 221-228
Antropocentryczna a korelatywna koncepcja wiedzy i informacji Anna Bajerowska s. 229-239
Dwujęzyczność w świetle najnowszych badań naukowych Loretta Bertelle s. 241-249
Refleksja nad uczuciami i emocjami towarzyszącymi procesowi uczenia się a podręczniki do nauki języków obcych Sebastian Chudak s. 251-265
Antropocentryczne spojrzenie na niektóre aspekty komunikacji międzyludzkiej Jan Łompieś s. 267-278
Rekonstrukcja wiedzy a tekst odbiorcy Marta Małachowicz s. 279-290
"Texte und Translation", red. Paweł Bąk, Małgorzata Sieradzka, Zdzisław Wawrzyniak, Frankfurt am Main 2010 : [recenzja] Katarzyna Lukas Paweł Bąk (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sieradzka (aut. dzieła rec.) Zdzisław Wawrzyniak (aut. dzieła rec.) s. 291-295
"Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium", hrsg. Magdalena Duś, Grażyna Zenderowska-Korpus, Częstochowa 2010 : [recenzja] Sambor Grucza Magdalena Duś (aut. dzieła rec.) Grażyna Zenderowska-Korpus (aut. dzieła rec.) s. 296-298
"Chatten mit dem Vorstand. Die Rolle der unternehmensinternen Kommunikation für organisatorischen Wandel im Unternehmen", Heinrike Fetzer, Tübingen 2010 : [recenzja] Justyna Zając Heinrike Fetzer (aut. dzieła rec.) s. 298-306
"Techniki nauczania języka obcego", Elżbieta Gajewska, Tarnów 2011 : [recenzja] Aleksandra Łyp-Bielecka Elżbieta Gajewska (aut. dzieła rec.) s. 306-310
"Studien zur angewandten Germanistik II (= Studia Germanica Gedanensia 23)", hrsg. Andrzej Kątny, Gdańsk 2010 : [recenzja] Magdalena Szulc-Brzozowska Andrzej Kątny (aut. dzieła rec.) s. 311-314
"Aviation English. For ICAO Compliance. Teacher's Book", John Kennedy, 2008 : [recenzja] Anna Borowska John Kennedy (aut. dzieła rec.) s. 314-317
"Znaczenie słowników bilingwalnych w dydaktyce języka niemieckiego w Polsce", Renata Nadobnik, Gorzów Wielkopolski 2010 : [recenzja] Magdalena Lisiecka-Czop Renata Nadobnik (aut. dzieła rec.) s. 317-320
"O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych", red. Sebastian Piotrowski, Lublin 2011 : [recenzja] Sambor Grucza Sebastian Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 320-321
"Grammatik im Text und Diskurs", red. Mariola Wierzbicka, Zdzisław Wawrzyniak, Frankfurt am Main 2011 : [recenzja] Sambor Grucza Zdzisław Wawrzyniak (aut. dzieła rec.) Mariola Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 322-327
"Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie", Weronika Wilczyńska, Anna Michońska-Stadnik, Kraków 2009 : [recenzja] Aleksandra Anna Szymańska Anna Michońska-Stadnik (aut. dzieła rec.) Weronika Wilczyńska (aut. dzieła rec.) s. 327-329
"Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit", XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG), Warszawa, 30 lipca - 7 sierpnia 2010 r. Ewa Bartoszewicz Hans-Jörg Schwenk Reinhold Utri Justyna Zając s. 331-338
"Translation Studies Days", międzynarodowa konferencja naukowa Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT, Komisja Europejska), Bruksela, 17-18 lutego 2011 r. Anna Jopek-Bosiacka s. 339-341
"Die deutsche Sprache, Literatur und Kultur in (deutsch-polnischer) Interaktion" : międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Zielona Góra, 17-19 czerwca 2011 r. Ewa Zwierzchoń-Grabowska s. 341-346
"Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя і гістарычныя сувязі", Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Białorutenistyki UW, Hajnówka 15-17 września 2011 r. Dorota Skrzos s. 347-348
"Konzepte, Methoden, Untersuchungs- und Anwendungsbereiche der Textlinguistik. Textlinguistik im Wandel? Textlinguistik als Querschnittsdisziplin?", Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rzeszowski, Słubice, 26-28 września 2011 Miłosz Woźniak s. 349-351
"Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie", konferencja zorganizowana przez polską prezydencję w Radzie UE przy współpracy z Komisją Europejską, Warszawa 28-29 września 2011 r. Józefina Inesa Piątkowska s. 351-353
"Il Risorgimento nella lingua e nella cultura italiana", międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Włoski Instytut Kultury w Warszawie oraz Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 13-14 października 2011 Piotr Podemski s. 354-356