Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sceptycyzm i dowód ontologiczny Stanisław Judycki s. 9-29
Fregego krytyka dowodu ontologicznego Arkadiusz Gut s. 31-62
Problem pojęcia istoty Gerd Haeffener s. 63-74
Ricoeur a egzystencjalna koncepcja wiecznej teraźniejszości Jarosław Jakubowski s. 75-86
Jung i Bachelard : problem wyobraźni i mitu Ilona Błocian s. 87-116
Teoria przedmiotów intencjonalnych kontra teoria przysłówkowa Arkadiusz Chrudzimski s. 117-130
Czy Parmenides był ewentystą? Leon Koj Dorota Leszczyńska s. 131-138
Perdurantyzm a problem zmiany Ludmiła Olszewska s. 139-157
Absolutyzm i pluralizm Renata Ziemińska s. 159-174
Powrót do racjonalizmu? Tadeusz Szubka Christopher Peacocke (aut. dzieła rec.) s. 175-180
Powrót do racjonalizmu? Tadeusz Szubka Christopher Peacocke (aut. dzieła rec.) s. 175-180