Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartość osobowa Mirosław Rutkowski s. 5-48
Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych Agata Janaszczyk Krzysztof Sobczak s. 49-69
Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych Olga Dryla s. 71-91
Związek filozofii Karla Jaspersa z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku Maciej Urbanek s. 93-112
Teologia jako nauka formalna Łukasz Remisiewicz s. 113-142