Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ksenofanes z Kolofonu i greckie źródła problemu poznania Dariusz Kubok s. 5-23
Metoda dialektyczna a funkcje chôrismos w metafizyce Plotyna Rafał Oleś s. 25-43
Dwie (anty)filozoficzne „gramatyki” Ludwiga Wittgensteina Ewa Czesna Adam Nowaczyk s. 45-69
Wittgenstein i zagadka Anzelma Jakub Gomułka s. 71-98
Czy Alfred Tarski jest relatywistą aletycznym? Jacek Moroz s. 99-118
Filozofia jako diagnoza : Barry Stroud o naturze filozofii i znaczenia Jan Wawrzyniak s. 119-142
Epistemologia Rudolfa Hermanna Lotzego : obiektywność jako epistemiczna ważność Marcin Furman s. 143-168
Silne wartościowania i problem tożsamości ludzkiej Damian Barnat s. 169-188
Inny (Wykluczony): dyskurs, puste znaczące, emancypacja Teresa Żółkowska s. 189-210
Neopragmatyzm – geneza, historia, definicja Artur Kosecki Tadeusz Szubka (aut. dzieła rec.) s. 211-218
Marian Przełęcki (1923–2013) Anna Brożek s. 219-221