Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
On cyberimmortality Adam Drozdek s. 5-19
Continuous creation in the probabilistic world of the theology of Chance Dariusz Łukasiewicz s. 21-35
Pierwszy paragraf siódmej księgi Etyki eudemejskiej (EE 7.1, 1234b18-1235b12) – wprowadzenie, przekład i komentarz Maciej Smolak s. 37-63
Bycie czy byt? O dwóch podstawowych terminach filozofii Heideggera i problemach z ich polskimi przekładami Daniel R. Sobota s. 65-96
Nihilista radykalny : o diagnozach kulturowych Emila Ciorana Patryk Szaj s. 97-115
Śmierć Boga, śmiech człowieka Marcin Smerda s. 117-133
Napad na Pascala Nick Bostrom s. 135-138