Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia i świat współczesny Stanisław Judycki s. 5-18
Radykalna interpretacja intencjonalności w filozofii Martina Heideggera Andrzej Dąbrowski s. 19-41
Rola poznania naukowego w filozofii Karla Jaspersa Dawid Kolasa s. 43-57
Argument z celowości Richard G. Swinburne s. 59-76
Organizująca siła miłości Barbara Kromolicka s. 77-91
"Droga" i drogi w sztuce performance Anna Kawalec s. 93-108
Miejsce Boga w filozofii Maksa Schelera Jaromir Brejdak Maria M. Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 109-112
Dokąd zaprowadzi nas etyka hermeneutyczna? Łukasz Czajka Andrzej Przyłębski (aut. dzieła rec.) s. 113-124
Immanentny Bóg Spinozy Radosław Żyszczyński Jolanta Żelazna (aut. dzieła rec.) s. 125-135
U źródeł wyobrażeń o współczesności Andrzej Perzyński Charles Tylor (aut. dzieła rec.) s. 136-145
Między radykalnym doświadczeniem egzystencji a radykalną polityką Mikołaj Ratajczak Jaromir Brejdak (aut. dzieła rec.) s. 146-151
Problem jednej filozofii nauk formalnych Bożena Czernecka-Rej Zygmunt Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 152-160