Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy podmiotowość epistemiczna ma znaczenie moralne? Piotr Bołtuć s. 5-23
Zwrot w myśli Heideggera Małgorzata Kwietniewska s. 25-48
Ontologia jako koegzystencjalna analityka „bycia-z” Tomasz Załuski s. 49-74
Obecność śmierci w życiu Michael Theunissen s. 75-95
Podstawowy fenomen śmierci według Eugena Finka : między „polis” a „kosmos” Andrea Gilardoni s. 97-119
Życie w obliczu śmierci : filozoficzne rozjaśnienie sytuacji egzystencjalnej Gerd Haeffner s. 121-141
Próba odpowiedzi na pytanie: świat bez śmierci – nadzieja czy obawa? Gunnar Hindrichs s. 143-189
Mądrość Księgi Rodzaju Ireneusz Ziemiński Marian Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 191-199
Filozofia bez ontologii Krzysztof Czerniawski Hilary Putnam (aut. dzieła rec.) s. 200-208