Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modalne argumenty teistyczne Graham Oppy s. 5-14
Wykrzyknik – istnienie – zmiana Maciej Karpiński s. 15-42
Stosowalność języka niektórych systemów logiki temporalnej w naukach przyrodniczych Anna Kozanecka-Dymek s. 43-56
Świat wyobraźni Bruno Schulza jako świat możliwy : próba zastosowania ecowskiej teorii narracji Kamila Maria Dolata s. 57-79
Nietzsche i Gombrowicz: O ludzkiej potrzebie formowania chaosu Malwina Rolka s. 81-100
Biografia intelektualna Emila Ciorana Sławomir Piechaczek s. 101-122
Tożsamość człowieka a pojęcie narracji Błażej Baszczak s. 123-140
O cierpieniu Julita Orzelska Vittorino Andreoli (aut. dzieła rec.) s. 141-143
Poezja jako narzędzie filozofii Ireneusz Ziemiński Alfred Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 144-148